Žiaci zvládli aj praktickú časť maturitnej skúšky

V dňoch 23. až 26. apríla sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová a taktiež v priestoroch našej fabriky uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Spolu ju úspešne absolvovalo 35 žiakov troch rôznych odborov. V odbore mechanik strojov a zariadení maturovalo deväť žiakov, v odbore mechanik elektrotechnik sedem a najväčšie zastúpenie mali mechanici mechatronici, … Čítať ďalej

Deň narcisov podporili aj v našej škole

Pravidelne od roku 1997 sa začiatkom jari, v marci alebo apríli, koná na celom Slovensku verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine s názvom Deň narcisov. V tomto roku pripadol termín na 18. apríla a opäť sa jej zúčastnili aj žiaci a učitelia zo Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP). „Zbierku sme realizovali v našej škole, … Čítať ďalej

Darovaním krvi zachraňujú ľudské životy

Po niekoľkých mesiacoch zavítala do priestorov Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová výjazdová jednotka Národnej transfúznej stanice z Banskej Bystrice. Žiaci a pedagógovia už po druhýkrát v tomto školskom roku darovali krv. Celkovo sa prihlásilo 37 darcov, z toho 16 odberov bolo úspešných. Žiaci spolu s učiteľmi darúvajú krv pravidelne už niekoľko rokov, čiže možno hovoriť … Čítať ďalej

Žiaci a zamestnanci školy skrášlili okolie v súlade s prírodou

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová získala z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške takmer 7 600 eur. Ide o prostriedky v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu, ktoré boli použité na realizáciu projektu Rozkvitnime pre včely. Vďaka dotácii sa podarilo skrášliť areál školy v súlade prírodou. Žiaci zároveň nadobudli nové vedomosti, ale i pracovné zručnosti. Hlavnou myšlienkou projektu … Čítať ďalej

Žiaci z našej školy si vyskúšali úlohu pedagógov

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová získala na rok 2023 z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške takmer 7 600 eur. Ide o prostriedky v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu, ktoré budú použité na realizáciu projektu Rozkvitnime pre včely. Jednu z aktivít projektu sme zrealizovali v spolupráci so Základnou školou Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. Naši žiaci, ktorí pracujú … Čítať ďalej

Štvrtáci absolvovali prvú časť maturitnej skúšky

Mesiac marec sa na Slovensku už tradične spája s prvou časťou maturít. Skúšku dospelosti absolvovali aj žiaci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. Vedomosti preukázali z rodného i cudzieho jazyka a niektorí aj z matematiky. K externej časti maturitnej skúšky a písomnej forme internej časti pristúpili žiaci z oboch organizačných zložiek našej školy – Súkromnej strednej … Čítať ďalej

Nové poznatky a zručnosti nadobudli v Českej republike

Aj v tomto školskom roku sa žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová zapojili do projektu ERASMUS+ „Poďme rozvíjať naše vedomosti a zručnosti.“ V rámci neho na niekoľko dní navštívili partnerské školy v Českej republike – v Brne, Třinci a v Žďáre nad Sázavou. Okrem získavania poznatkov spoznali krajinu a navštívili mnohé zaujímavé miesta. … Čítať ďalej

Prvý ročník školského plesu

Dňa 10. februára sa v Dome kultúry ŽP uskutočnil školský ples. Hlavným organizátorom bola Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová. Plesu sa zúčastnilo 134 hostí,  najmä pedagógov a zamestnancov našej školy. Nechýbali ani ich blízki príbuzní, priatelia a známi. Do Podbrezovej zavítali aj učitelia z iných škôl z blízkeho okolia. „Úsmevov a zábavy nie je nikdy … Čítať ďalej

Našu školu navštívili desiatky uchádzačov o štúdium

V priestoroch Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP) sa uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí. Zoznámiť sa s vyučovacím procesom, pozrieť si vynovené priestory, moderné vybavenie a na malú chvíľu zažiť priateľskú atmosféru prišlo do Lopeja množstvo budúcich absolventov základných škôl. Škola už od rána „žila“ džavotom detí z rôznych kútov republiky. Podľa slov Markety … Čítať ďalej

Žil v detskom domove a dnes túži pomáhať. Príbeh nášho žiaka môže byť inšpiráciou

Súkromnú spojenú školu Železiarne Podbrezová navštevuje mnoho šikovných a nadaných žiakov. Niektorí vynikajú v športe, iných baví história či geografia a ďalší sa venujú hudbe alebo umeniu. Špeciálnu pozornosť si zaslúži Mikuláš Kováčik z Brezna. V živote to nemal ľahké, no nikdy sa nesťažoval. Rozhodol sa, že svoj voľný čas a energiu venuje dobrovoľníctvu. Miki, … Čítať ďalej

Žiaci si na Táľoch užili vynikajúcu lyžovačku a bohatý program

Lyžovačka na Táľoch je výnimočná, čo dosvedčuje množstvo návštevníkov počas celej zimy. Stredisko s obľubou vyhľadávajú nielen milovníci zimných radovánok, ale aj žiaci a študenti, aby pod Nízkymi Tatrami absolvovali lyžiarsky kurz. Výnimkou nie je ani Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová. V uplynulých dňoch si užili týždenný kurz takmer štyri desiatky žiakov z odbornej školy … Čítať ďalej

Naši žiaci pomáhajú nielen na Vianoce

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová formujú pedagógovia svojich žiakov nielen po vedomostnej, ale i po ľudskej stránke. Pomáhať ľuďom v núdzi prostredníctvom zapájania sa do rôznych charitatívnych akcií sa stalo neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu. Aj takýmto spôsobom sú mladí ľudia vedení k tomu, aby boli nielen vzdelaní, ale i všímaví a empatickí voči svojmu … Čítať ďalej

V našej škole opäť darovali krv

Populárna celoslovenská charitatívna akcia Študentská kvapka krvi sa tento rok uskutočnila od 23. októbra do 17. novembra. Každoročne ju organizuje Slovenský červený kríž a jej cieľom je osloviť mladých ľudí a prvodarcov, aby darovali najcennejšiu tekutinu. Už tradične sa do podujatia zapojili aj žiaci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová a aj samotní pedagógovia. „Celkovo sa … Čítať ďalej

Poznatky získavali v Třinci

Dňa 28. októbra sa skončila naša mobilita v Třineckých železárnach. Vďaka nej sme naplnili cieľ, ktorý je obsahovo definovaný v Školskom vzdelávacom programe – duálnom vzdelávaní pre odbor hutník. Získali sme praktické vedomosti a zručnosti, odborné kompetencie v oblasti metalurgie a dozvedeli sa viac o výrobe a spracovaní surového železa. Mobility Erasmus+ sa zúčastnili šiesti … Čítať ďalej

Máme za sebou ďalší ročník ERASMUS DAYS

V októbri sa už siedmykrát konalo podujatie ErasmusDays, ktoré predstavuje oslavy programu Erasmus+ po celej Európe. Koordináciu zapojených organizácií zabezpečuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Do ErasmusDays 2023 sa zapojil rekordný počet organizácií, pričom tento rok sa uskutočnilo až 9 635 podujatí. Na Slovensku sa ich podarilo zorganizovať 173. Pre porovnanie, … Čítať ďalej

Žiaci „žijú“ bohatými aktivitami od začiatku školského roka

Vyučovací proces v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP) nie je len o nasávaní vedomostí počas štandardných hodín v jednotlivých triedach. Zahŕňa aj široké spektrum podujatí, ktoré formujú žiakov po odbornej i ľudskej stránke. Už od začiatku aktuálneho školského roka je naša škola v tomto smere mimoriadne aktívna a žiakom tak poskytuje pútavé vzdelávanie. … Čítať ďalej

Rekonštrukcia je na konci. Naša škola sa pýši vynovenými priestormi

Rozsiahla rekonštrukcia Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová sa skončila. Nový školský rok otvorili žiaci i pedagógovia v moderných a vynovených priestoroch. Tie zvýšia komfort, kvalitu vyučovacieho procesu a zároveň znížia energetickú náročnosť budov. Rekonštrukcia školy sa začala v marci 2022 a nadväzovala na predchádzajúce stavebné práce na obnove priestorov v dielňach. Najnáročnejším krokom viac ako rok trvajúcej realizácie projektu bola výmena striech. … Čítať ďalej

M. Pindiaková: Najlepšie je vidieť výsledok na vlastné oči

Počas rekonštrukcie školy sa museli žiaci i jej zamestnanci obrniť dávkou trpezlivosti. Konečný výsledok však zatienil obmedzenia, s ktorými sa všetci pasovali. O tom, ako prebiehala výučba v čase, keď v okolí vládol čulý stavebný ruch, ale aj o tom, aká je odozva na celkovú obnovu, sme sa rozprávali s Miriam Pindiakovou, riaditeľkou Súkromnej spojenej … Čítať ďalej

Prváci si aj tento rok prevzali nové notebooky

  Žiaci prvého ročníka Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, profilácií Informatika a STEAM, dostali aj tento rok nové notebooky. Vďaka Nadácii Železiarne Podbrezová tak budú môcť využívať zariadenia nielen v škole, ale i doma, a to počas celého štúdia v našej strednej škole. V úvode slávnostného odovzdávania privítala na pôde školy žiakov i hostí Miriam Pindiaková, … Čítať ďalej

Naši žiaci na stretnutí stredoškolskej mládeže na Štefáničke

Pri príležitosti 104. výročia tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika sa 14. septembra uskutočnilo odložené stretnutie stredoškolskej mládeže na Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Zorganizovala ho Spoločnosť M. R. Štefánika, ktorá rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle myšlienkového odkazu tohto významného slovenského generála a v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. V súčasnosti má viac ako tisíc členov na Slovensku … Čítať ďalej

Oddychu odzvonilo. Začal sa nový školský rok

Dvojmesačným prázdninám definitívne odzvonilo. Po týždňoch relaxu sa žiaci základných i stredných škôl vrátili do lavíc. Nový školský rok 2023/2024 slávnostne otvorili aj v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová (SSŠ ŽP). Desiatky študentov privítala Miriam Pindiaková, riaditeľka školy a Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Prítomní boli aj ďalší pedagogickí … Čítať ďalej

Najlepší žiaci boli na konci školského roka ocenení

Posledný júnový deň sa niesol v znamení ukončenia školského roka 2022/2023. Žiaci základných i stredných škôl na celom Slovensku si prevzali vysvedčenia, čím sa pre nich začali dvojmesačné letné prázdniny. Výnimkou neboli ani žiaci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. Už tradične sa všetci stretli na slávnostnom zhromaždení, kde sa okrem žiakov zišiel aj pedagogický zbor. … Čítať ďalej

Čerešienka teší hudbou všetky generácie. Založili ju štyria chlapci z Brezna

Ľudová hudba nie je výlučne doménou tých skôr narodených. Aj medzi mladými nájdeme mnoho milovníkov tradičného slovenského folklóru. Potvrdzujú to štyria chlapcov z Brezna, ktorí v roku 2020 založili Ľudovú hudbu Čerešienka. Nedávno sa k nim pridal aj piaty člen. Dnes ich môžeme vidieť na rôznych kultúrnych podujatiach, ale aj svadbách či oslavách v celom … Čítať ďalej

Výučné listy si prebralo jedenásť absolventov

Dňa 21. júna úspešne ukončilo trojročné štúdium záverečnou skúškou jedenásť žiakov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová. Sedem absolventov získalo výučný list v učebnom odbore obrábač kovov a štyria v učebnom odbore hutník. Do zamestnania v našej akciovej spoločnosti by v najbližších týždňoch mala nastúpiť väčšina z nich. Už nasledujúci deň po … Čítať ďalej

Letný kemp informatikov na Univerzite Mateja Bela

Na základe memoranda o spolupráci, uzatvoreného medzi Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. a Súkromnou spojenou školou Železiarne Podbrezová, sa v rámci aktivít počas maturitných skúšok konal Letný kemp informatikov, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka so zameraním na profiláciu informatika. Kemp prebiehal v priestoroch univerzity pod vedením … Čítať ďalej

Senzačný bronz Fraňa

Ultrabežec Peter Fraňo získal bronzovú medailu v dlhom traile na majstrovstvách sveta v horskom behu v rakúskom Innsbrucku. Bývalý žiak Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová zvládol takmer 87 km s prevýšením okolo 6 500 metrov v čase 10:02:10 hod. Pred ním skončil iba víťazný Francúz Benjamin Roubiol, ktorý ako jediný v náročných pretekoch pokoril 10-hodinovú hranicu … Čítať ďalej

Maturanti si prevzali vysvedčenia a uzavreli dôležitú kapitolu svojho života

V Dome kultúry Železiarne Podbrezová sa po roku opäť uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom štúdia v našej škole. Maturanti Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová úspešne zvládli maturitné skúšky a okrem vysvedčenia boli symbolicky prijatí do rodiny železiarov. V úvode privítal prítomných Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny … Čítať ďalej

Minister navštívil školu a pozrel si aj výrobu vo fabrike

Slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení sa zúčastnil aj Peter Dovhun, nový minister hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého do funkcie menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová len pred niekoľkými dňami. Vyzdvihol úsilie absolventov počas celého štúdia a nezabudol spomenúť ani rodičov a pedagógov, ktorí sa podieľali na formovaní mladých ľudí. Minister poďakoval za pozvanie a ocenil fungovanie nielen našej … Čítať ďalej

Miriam Pindiaková: Uchádzači o štúdium v našej škole oceňujú množstvo benefitov

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová sa v uplynulých dňoch uskutočnili prijímacie skúšky budúcich absolventov deviatych ročníkov základných škôl. O štúdium v Podbrezovej prejavili záujem nielen žiaci z regiónu, ale aj zo širšieho okolia. O priebehu skúšok, ale aj o vedomostiach uchádzačov a ďalších témach sme sa rozprávali s Miriam Pindiakovou, riaditeľkou školy. Koľko absolventov … Čítať ďalej

Žiaci úspešne zvládli praktickú časť maturitnej skúšky

V dňoch 20. až 25. apríla sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Zúčastnilo sa jej spolu 43 žiakov zo štyroch odborov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová. Svoje nadobudnuté vedomosti zo štvorročného štúdia si v praxi otestovali hutníci operátori, mechanici strojov a zariadení, mechanici … Čítať ďalej