Keď sa spojí vášeň lietania so štúdiom

 

Stredoškolská odborná činnosť Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na sedemnásť odborných oblastí, medzi ktoré patria prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjanie ich tvorivej kompetencie, kritického myslenia, odborno-teoretických vedomostí a praktických schopností a zručností. Podmienkou prihlásenia sa do súťaže je vypracovanie odbornej práce.

Žiaci  zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie a spolupracovať nielen s odborníkmi z vysokých škôl, ale aj z hospodárskej praxe. Ich úspechy sú zohľadňované v prijímacích konaniach na vysoké školy. Svoje odborné a vedecké  bádanie  žiaci prezentujú  na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

 

Pavol pri skúšaní paramotorovej trojkolky. Foto: súkromný archív
Pavol pri skúšaní paramotorovej trojkolky. Foto: súkromný archív

 

Na 40. ročníku krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, v Súkromnom Gymnáziu v Lučenci, našu školu reprezentoval Pavol Roháč, žiak piateho ročníka odboru mechanik mechatronik. Vytýčil si cieľ vytvoriť paramotorovú trojkolku „Paramotor Trike“ a skĺbil svoju záľubu lietania s technikou, ktorú už piaty rok študuje. Práca na konkrétnom výrobku preverila jeho manuálne zručnosti od merania, orysovania, pílenia, zvárania, povrchových úprav a striekania. Samozrejme, pred konkrétnou prácou musel vychádzať z určitých teoretických vedomosti a návrhu. Odborná práca, ktorú musel napísať preverila jeho zručnosti pri práci s počítačom či už v rámci písaného textu, kreslenia konkrétnych výkresov, alebo technickej dokumentácie. Práca na výrobku mu trvala približne šesť mesiacov. Ďalej pokračuje Pavol Roháč: „Paramotor je všeobecný názov pre postroj a pohonnú časť napájaného paraglajdingu. Je to jednoduchá konštrukcia na ktorej je malý benzínový motor s vrtuľou, ochranný kôš, nádrž na benzín a sedačka pre pilota. Využíva sa pri paraglajdingu čo je vlastne letecký šport, ktorý pre pohyb vo vzduchu využíva špeciálne skonštruované krídlo. Pri návrhu paramotorovej trojkolky som vychádzal z prvkov, ktoré potrebuje pre svoju činnosť paramotor. Doplnil som ho o trojkolkový podvozok, ktorý je možné využívať na vzlietnutie a pristávanie v pohodlí sedačky. Použil som benzínový letecký motor R90 NG, ktorého objem je 80 centimetrov kubických, s výkonom 11,93 kilowattu a maximálnymi otáčkami 9 800 otáčok za minútu. Jeho celková váha je 11,5 kilogramu. Z ekonomického hľadiska stojí za zmienku, že postupne som za materiál a potrebné časti zaplatil približne 1 200 eur.“

 

Paramotor Trike
Paramotor Trike

 

Na krajskom kole mal Pavol iba pätnásť minút na prezentáciu, z toho osem minút na uvedenie komisie do problematiky a zvyšných sedem minút tvoril priestor na otázky. Komisia 09 strojárstvo posudzovala osem prác študentov z Banskej Bystrice, Zvolena, Žiaru nad Hronom a Podbrezovej. Paramotorová trojkolka sa v konečnom poradí umiestnila na krásnom štvrtom mieste. Nestačila na výrobky „Návrh prípravku na upínanie do CNC obrábacieho centra“, „Generálna oprava stroja“, „CNC obrábací a gravírovací stroj“.

Hoci skončil Pavol tesne štvrtý, účasť na súťaži bola pre neho výhrou: „Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť takejto súťaže. Vyhral som už len tým, že som si svoj obzor obohatil o ďalšie projekty, ktoré je možné realizovať. Podnetné otázky ma donútili zamyslieť sa nad tým, ako by som v mojom projekte mohol pokračovať ďalej. Najviac ma upútal a pre mňa jednoznačným víťazom bol projekt Hasičská striekačka – PS19d“.

Ako vyučujúcu odborných predmetov ma veľmi teší, že žiaci našej školy sú schopní preveriť si svoje vedomosti a zručnosti na takomto type súťaže. Za reprezentáciu školy patrí Pavlovi Roháčovi veľká vďaka a súčasne mu prajem veľa úspechov pri maturitnom stole.