Automatizácia v „KAMIÓNE“

 

 Automatizácia v „KAMIÓNE“

Neúprosný konkurenčný tlak v priemysle vyžaduje od všetkých zainteresovaných – najmä od výrobných podnikov a od školiacich organizácií, ktoré im slúžia, aby v záujme prežitia a prosperity optimalizovali svoju produktivitu. Aj naša škola pracuje na zlepšení výkonu a svojim študentom, v rámci vyučovania,  zaraďuje aj netradičné formy výučby.

Dňa 3. októbra 2017 Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP navštívil kamión naplnený produktmi firmy Festo. Menovaná firma je nielen strojárska a výrobná spoločnosť, ale aj vzdelávacia, so skúsenými lektormi. To, čo učia, aj uplatňujú : „Z praxe do praxe“. Študenti odboru 2679 K mechanik mechatronik, na celú vyučovaciu hodinu vymenili klasickú triedu za kamión a vyučujúceho za lektora. Pútavým spôsobom im ukázal najnovšiu dostupnú techniku, ktorej sa firma venuje. Porovnal im používané oblasti – pneumatika  a elektropneumatika, hydraulika a elektrohydraulika. Okrem ukážok jednotlivých valcov, ventilov, snímačov, jednotiek pre úpravu tlaku používaných v pneumatike a elektropneumatike, to boli aj ukážky rôzneho príslušenstva na rozvod stlačeného vzduchu.  Po týchto ukážkach sme sa presunuli k panelu, kde mali študenti možnosť vidieť využívanie vákua. Posledná časť pútavého rozprávania a ukážok bola zameraná na konkrétne prepájanie jednotlivých častí a ich ovládanie a riadenie pomocou riadiacich jednotiek. Hodiny sa zúčastnilo tridsaťpäť žiakov, ktorí sa pochvalne vyjadrovali na takýto spôsob výučby. Páčili sa im konkrétne ukážky práce pneumatických valcov.

 

Aj naša škola pracuje na zlepšení výkonu a svojim študentom, v rámci vyučovania,  zaraďuje aj netradičné formy výučby.

 

A čo zaujalo žiakov piatej C?

Marek DACHO: – Mňa  osobne najviac zaujalo to, že tam boli prvky, ktoré som už poznal. Dozvedel som sa nielen o ich ďalších vlastnostiach, ale aj o ich konkrétnom využívaní.

Viktor MARTINEC – Zaujala ma prezentovaná technika. Prehliadka bola náučná a zaujímavá. Je veľmi pútavé a dobré vidieť teóriu v praxi.

Patrik SIMAN: – Zaujal ma elektropneumatický valec s konkrétnou činnosťou, ktorú som videl prvýkrát. Celkovo to bolo zaujímavé. Určite už budem vedieť viac o vákuu.