*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Mládežnícka futbalová akadémia

 

80 rokov organizovanej výrobySúkromné školy Železiarní Podbrezová sa vo výučbe orientujú aj na šport. Najrozšírenejším je zameranie na futbal. Žiaci navštevujúci športové triedy reprezentujú Futbalový klub Železiarní Podbrezová v mládežníckych kategóriách.   Mládežnícky úsek FK ŽP po veľmi náročnej sezóne získal štatút  mládežníckej futbalovej akadémie. Vo futbalovom ročníku 2017/ 2018 patrí do top kategórie dvanástich najlepších mládežníckych družstiev na Slovensku. O tento historický moment sa pričinili kategórie starších a mladších dorastencov U19 a U17  svojimi športovými výsledkami.

 

FK ŽP v mládežníckych kategóriách reprezentujú žiaci našich súkromných škôl.
FK ŽP v mládežníckych kategóriách reprezentujú žiaci našich súkromných škôl.   F: A. Nociarová

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 16

 

Ktoré mládežnícke družstvá splnili svojimi konečnými umiesteniami kritériá získania štatútu futbalovej akadémie?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.