Dvanásteho októbra uplynulo osemdesiat rokov od zriadenia prvej oficiálnej závodnej učňovskej školy, ktorá sídlila v Piesku

Slávime výročie

 

80 rokov organizovanej výrobyPodbrezovské železiarne dosahovali v každom dejinnom období úroveň špičkových hutníckych firiem. Technológia výroby si od začiatku vyžadovala odborný prístup a tak je samozrejmé, že pojem učňovská výchova sa tu skloňoval už v druhej polovici devätnásteho storočia. Bolo to síce provizórium, nesporne však predvoj učňovskej výučby, so zreteľom na prípravu robotníkov do výroby.

Dvanásteho októbra uplynulo osemdesiat rokov od zriadenia prvej oficiálnej závodnej učňovskej školy, ktorá sídlila v Piesku.

Tak, ako materská firma, aj učňovské školstvo v podbrezovských železiarňach prešlo rôznymi etapami vývoja. Vždy však platilo, že tí, čo fabriku viedli, si uvedomovali, že úspešnosť a prosperita  závisí predovšetkým od ľudí, ktorí v nej pracujú. Starostlivosť o odborný rast mládeže sa preto vždy dostávala do popredia záujmu. Stovky vyučencov našli svoju budúcnosť v Železiarňach Podbrezová a väčšina tu prežila celý svoj produktívny život s pocitom hrdosti na firmu, v ktorej pracujú.

Hoci sa v deväťdesiatych rokoch pod vplyvom spoločenskej reformy narušil prílev kvalifikovaných robotníkov, vedenie akciovej spoločnosti si vybojovalo návrat učňovskej školy a dnes je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej, aj Súkromného gymnázia.

Žiaci súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s. sú od  prvého ročníka už považovaní za budúcich zamestnancov a tomu náležité sú aj vymoženosti, ktoré im zriaďovateľ poskytuje. Je už len na nich, aby docenili istoty, ktoré im fabrika ponúka a vybudovali si k nej taký vzťah, ako ich rodičia.