Oceľový chlieb z Podbrezovej

 

Autorovi prvej monografie o podbrezovských železiarňach (Oceľový chlieb z Podbrezovej) Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusovi  Albertymu, CSc., rektor Univerzity Mateja Bella doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,  udelil najvyššie ocenenie „Magnum Decus Universitatis“ (Veľká ozdoba univerzity. Cenu si prevzal v Aule Beliana 3. októbra na oslavách štvrť storočnice banskobystrickej univerzity.

 

Autor prvej monografie o podbrezovských železiarňach (Oceľový chlieb z Podbrezovej) Dr. h. c. prof. PhDr. Július  Alberty, CSc.
Autor prvej monografie o podbrezovských železiarňach (Oceľový chlieb z Podbrezovej) Dr. h. c. prof. PhDr. Július  Alberty, CSc.