3D skenovanie a tlač modelov

 3D skenovanie a tlač modelov

Dňa 5. októbra 2017 sa v odbornej učebni metrológie SSOŠH ŽP uskutočnila prednáška doc. Ing. Ladislava Moroviča, PhD., z Katedry obrábania a tvárnenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na tému: „3D skenovanie a tlač modelov“. Zúčastnili sa jej zástupcovia odboru riadenia kvality ŽP a.s., ŽP Výskumno-vývojového centra, s.r.o. a odborní učitelia školy so žiakmi odboru mechanik strojov a zariadení. Účastníkom prednášky bolo prezentované 3D skenovanie, ktoré umožňuje prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálnej podoby. Používa sa pri vytváraní prototypov, reverznom inžinierstve, digitalizácii modelov, od ktorých nie je dokumentácia alebo pri digitalizácií tvárí a postáv, overovaní rozmerov pri kontrole výrobkov. Počas prednášky bola realizovaná 3D tlač vzoriek a na záver výmena skúseností z používania uvedenej technológie.