Hutníci majú za sebou extrémne ťažký rok

 

Hutníci majú za sebou jeden z najnáročnejších rokov od krízy. Ceny hutníckych výrobkov atakovali historicky najnižšie úrovne, čo sa automaticky pretavilo do prepadu tržieb jednotlivých firiem. Dôvodom boli pokračujúce dovozy lacnej ocele na európske trhy.
Úľava prišla v októbri minulého roka, keď Brusel zaviedol dočasné antidumpingové clá na dovoz dvoch druhov ocele z Číny. Zároveň Európska komisia začala antidumpingové vyšetrovanie voči dovozom z piatich krajín (Brazília, Irán, Rusko, Srbsko a Ukrajina) na oceľ valcovanú za tepla. Komisia však v tomto prípade navrhla zaviesť minimálne dovozné ceny a nie clá, čo kritizovala Európska asociácia výrobcov ocele (Eurofer). Podľa nej sa tým nezastaví dumping, keďže minimálna dovozná cena zabrzdí dumpingový import len pre malý počet výrobkov. Asociácii sa nepáči ani návrh Bruselu upustiť od ochranných opatrení pri dovozoch zo Srbska, kde tamojšiu oceliareň v Smedereve kúpila čínska oceliarska skupina He Steel Group. Eurofer sa obáva, že srbská fabrika bude slúžiť ako trójsky kôň pre lacnú čínsku oceľ smerujúcu na európske trhy. Karta sa obrátila. Napriek tomu zavedenie ochranných ciel voči čínskym výrobcom ocele prinieslo želaný efekt. Ceny v Európe začali postupne rásť a najmä posledný kvartál zachránil väčšinu producentov od ešte horších výsledkov. V aktuálnom roku pokračoval pozitívny vývoj v cenách výrobkov z ocele a zároveň rástol dopyt po produktoch zo strany zákazníkov. Vlani tržby hutníckych firiem na Slovensku s dvadsať a viac zamestnancami klesli o viac ako štyri percentá na 3,8 miliardy eur, keď druhý rok v rade zaznamenali pokles. Naopak, čistý zisk sektora vzrástol takmer o polovicu, na 228 miliónov eur. Dôvodom môže byť orientácia na produkty s vyššou pridanou hodnotou, ktorým lacná mimoeurópska oceľ nemôže konkurovať. Potvrdzuje to aj viac ako dvanásťpercentný rast pridanej hodnoty na 937 miliónov eur, čo predstavuje štvrtinový podiel na celkových tržbách odvetvia.