Žíhacia pec prešla strednou opravou

Žíhacia pec číslo 4 v prevádzkarni ťaháreň rúr má za sebou strednú opravu. Ako informoval Ivan Farkaš, vedúci pracovník žíhacích pecí a úpravne, opravu vykonávali zamestnanci prevádzkarne ťaháreň rúr, centrálnej údržby, bieli murári a pracovníci externých firiem. „Počas strednej opravy žíhacej pece číslo 4 sme realizovali viacero úloh. Spomeniem, predovšetkým, servis keramických horákov, čistenie výmenníkov … Čítať ďalej

Škola prechádza veľkou rekonštrukciou

Budovy Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová prechádzajú rozsiahlou obnovou. Zhotoviteľ stavby vykonáva práce za plnej prevádzky a bez výraznejšieho obmedzenia vyučovacieho procesu. Hlavným cieľom plánovanej rekonštrukcie je energetická hospodárnosť budov, komplexná obnova a modernizácia priestorov a celkové skvalitnenie vyučovacieho procesu pre žiakov i učiteľov. „Školu chceme zmodernizovať. Všetky kroky smerujú k tomu, aby sme ju … Čítať ďalej

Zreštaurovaný vzácny oltár previezli na hrad Ľupča

Oltár Očisťovania Panny Márie sa v uplynulých dňoch, po sto rokoch, vrátil na svoje pôvodné miesto – do kaplnky hradu Ľupča. Ako sme písali v minulých číslach novín Podbrezovan, vzácny artikel prešiel rukami odborníkov, ktorí ho kompletne zreštaurovali a inštalovali do hradnej kaplnky. Výnimočná pamiatka bude na hrade najväčším lákadlom tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Oltár … Čítať ďalej

Zo žeriavu v „šropovni“ odstránili kabínu, ďalší bude demontovaný

V hale bývalého skladu plechov (tzv. šropovňa), v areáli starého závodu, prebiehajú v súčasnosti rozsiahle búracie práce. Naši zamestnanci, spolu s pracovníkmi externých firiem, halu kompletne vypratúvajú. Po dokončení všetkých naplánovaných úloh bude v jej priestoroch sklad. Vzhľadom na súčasnú ekonomicko-politickú situáciu doma i vo svete musia zamestnanci odboru zásobovania vyvíjať enormné úsilie, aby získali … Čítať ďalej

Podiel zelených plôch prepája fabriku s prírodou

Pre Železiarne Podbrezová a.s. je charakteristické, že sa v areáli starého i nového závodu nachádzajú veľké plochy zelene, čo niekedy návštevníkov zmätie a zamýšľajú sa, či prišli skutočne do hutníckej fabriky. Zelené plochy pútajú pozornosť najmä preto, že sú pravidelne udržiavané a upravované. O ich údržbu sa každoročne stará spoločnosť 2PK, s.r.o. Ako nám povedal … Čítať ďalej

Prvomájová revízia úspešne zvládnutá

Aj tento rok sa v našej spoločnosti uskutočnila prvomájová revízia, podstatou ktorej bolo skontrolovať stav elektrického zariadenia, vykonať údržbu a odstrániť zistené nedostatky, ktoré nie je možné opraviť počas prevádzky. Každoročne sú pred revíziou vykonané termovízne merania, ktoré odhalia prehrievanie spojov, koncoviek, káblov a podobne. Inak tomu nebolo ani teraz. „Zamestnanci všetky zistené nedostatky z … Čítať ďalej

V oceliarni realizovali ďalšiu strednú opravu

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne od 19. do 22. apríla. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečovali prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne alebo na obslužných zariadeniach, ktoré sú nevyhnutne potrebné … Čítať ďalej

Deliaci blok odstavili po osemnástich mesiacoch

Pracovníci kyslikárne využili strednú opravu v našej oceliarni na pravidelnú kontrolu svojich zariadení a odstraňovanie zistených nedostatkov. Kyslikáreň má v procese výroby ocele veľký význam, pričom jej fungovanie je úzko prepojené práve s oceliarňou. Zabezpečuje totiž prívod plynného kyslíka, nevyhnutného na tavenie železného šrotu. Celý kolobeh tavby je tak dynamickejší a rýchlejší. Ako povedal Ing. … Čítať ďalej

Po troch desaťročiach vymenili podávače profilov

Aj v tomto roku pokračujú Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP) v realizácii viacerých investičných projektov. V apríli uskutočnili zamestnanci vybraných úsekov ŽP a externej firmy montáž nových štvoržilových podávačov profilov na LF. Ide o zariadenia na podávanie drôtov a plnených profilov do tekutej ocele v panvovej peci. „Vedenie ŽP dospelo k názoru, že je potrebné túto … Čítať ďalej

Záchrana vzácneho oltára z hradu Ľupča je v rukách popredných odborníkov

V rámci projektu záchrany drevenej oltárnej architektúry retábula a oltárneho obrazu Očisťovanie Panny Márie (Spev Simeona) sa pravidelne stretávajú zástupcovia Železiarní Podbrezová a. s., obce Slovenská Ľupča a Stredoslovenského múzea. Cieľom je sledovanie postupu reštaurovania tohto zbierkového predmetu a spôsob jeho inštalácie do priestoru kaplnky na hrade Ľupča. Hlavná časť je zachránenáReštaurovanie drevenej oltárnej architektúry … Čítať ďalej

Po sto rokoch sa na hrad vracia vzácny oltár

  Hrad Ľupča patrí k najzachovalejším hradom na Slovensku, pretože bol od svojho vzniku neustále využívaný. Patrí však k pamiatkovým objektom, kde sa nezachoval pôvodný inventár. Podrobným bádaním bola doložená asi len desiatka predmetov, ktoré ho zdobili. Momentálne sú ale deponované v iných múzeách a galériách na Slovensku a v zahraničí. Ľupčiansky hrad, prostredníctvom aktivít … Čítať ďalej

Okrem výrubu drevín rieši oddelenie hospodárskej správy aj komunikáciu s novou upratovacou spoločnosťou Slovclean

Dňa 1. októbra 2021 vzniklo v Železiarňach Podbrezová (ŽP) nové oddelenie hospodárskej správy (HS), ktoré je organizačne zaradené pod odbor technického a investičného rozvoja. Jeho úlohou je správa a údržba všetkých budov patriacich pod ŽP a.s., zabezpečenie rôznych druhov opráv, sumarizácia revíznych správ s prípadným odstraňovaním nedostatkov zistených počas revízií a ďalšie. HS zabezpečuje aj … Čítať ďalej

Zimnú údržbu zabezpečoval aj nový traktor Zetor Proxima

S prichádzajúcou jarou sa v našej spoločnosti končí zimná údržba chodníkov, ciest a koľajísk. Tohtoročná zima bola skôr mierna, kalamita nenastala a problémy neboli ani počas silnejších mrazov. Pracovníci prevádzkarne doprava preto zvládali plynulo udržiavať komunikácie vo vyhovujúcom a bezpečnom stave, a to aj počas výdatnejšej snehovej pokrývky. Vedenie prevádzkarne sa na zimu pripravovalo s … Čítať ďalej

Časť 1: Kúpa hradu Ľupča prišla v hodine dvanástej

  Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najzachovalejších a typologicky najzaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali uhorskí panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od … Čítať ďalej

Nemocnica v Brezne má novú magnetickú rezonanciu

Nemocnica s poliklinikou (NsP), n.o. v Brezne sa môže pýšiť novým moderným zariadením. V piatok, 18. februára, privítal jej riaditeľ Jaroslav Mačejovský všetkých prítomných hostí, na čele s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Slávnostnej udalosti sa zúčastnil i Vladimír Soták, predseda Predstavenstva Železiarni Podbrezová a.s., primátor mesta Brezno Tomáš Abel, zástupcovia dodávateľskej spoločnosti Siemens Healthineers, nemocnice, … Čítať ďalej

Bývalý sklad plechov „šropovňa“ prejde rekonštrukciou

Od roku 2020 je svetová ekonomika zasiahnutá koronakrízou, čo malo za následok pokles zákaziek na trhu. Nevyhli sa mu ani Železiarne Podbrezová. Vedenie spoločnosti muselo prijať mnohé opatrenia pre zastabilizovanie firmy a zachovanie konkurencieschopnosti na európskych a svetových trhoch. V roku 2021 došlo k postupnému oživeniu priemyslu, čo znamenalo aj zvýšený dopyt po našich výrobkoch. … Čítať ďalej

V prevádzkarni ťaháreň rúr spustili najväčšiu úpravárenskú linku

Železiarne Podbrezová a.s. majú za sebou ďalšiu významnú investíciu. V prevádzkarni ťaháreň rúr bola vybudovaná nová úpravárenská linka na spracovanie rúr do dĺžky až 20 metrov. Realizácia projektu bola jedinečná predovšetkým výrobným rozsahom a veľkosťou zariadenia. Ide o doposiaľ najväčšiu úpravárenskú linku v ťahárni rúr, kde bude možné spracovávať rúry dlhé od šiestich metrov až … Čítať ďalej

Našu spoločnosť čakajú ďalšie významné úlohy a investície

  Železiarne Podbrezová majú za sebou náročný rok 2021. Aj odbor technického a investičného rozvoja sa musel v predošlých dvanástich mesiacoch popasovať s rôznymi úlohami a prekážkami. Pri hodnotení roka nakoniec prevládajú pozitíva, no bez zvýšeného úsilia všetkých zamestnancov by výsledky priaznivé neboli. Rok sa však skončil a z nového ostáva už len zvyšných jedenásť … Čítať ďalej

Má takmer štyridsať, ale do starého železa ešte nepatrí

  Písal sa rok 1983. Vozový park našich závodných hasičov sa rozšíril o nové vozidlo IFA s dlhým výsuvným rebríkom určeným pre najnáročnejšie zásahy. Čas plynul. V Železiarňach Podbrezová sa vystriedali generácie pracovníkov, kolektív hasičov prešiel zmenami. Mnohí odišli, veľa ich zasa prišlo. Ale IFA W50, ako znie celý názov dnes už historického kúsku, fungoval. … Čítať ďalej

Otvorili nové priestory sústružníckej a frézarskej dielne

  Dňa 23. novembra boli v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová po niekoľkomesačnej rekonštrukcii symbolicky otvorené zrekonštruované priestory sústružníckej a frézarskej dielne. Projekt finančne podporilo vedenie ŽP a.s., vďaka čomu boli pre žiakov vytvorené modernejšie dielne na praktické vyučovanie. Našu školu zároveň teší, že aj vďaka operačnému programu IROP a projektu „Modernizácia vybavenia praktického vyučovania … Čítať ďalej

Dosiahli sme rekordný počet tavieb

  Železiarne Podbrezová sa od svojho vzniku vyznačovali precíznosťou výroby, jej dynamickosťou a najmä kvalitou výsledných produktov. Za roky existencie dosiahli viacero míľnikov, ktoré sa viac alebo menej zapísali do dejín najväčšej hutníckej fabriky na Horehroní. Ak nazrieme do novodobej histórie, v osemdesiatych rokoch sme napríklad zaviedli automatizovaný systém riadenia, v deväťdesiatych inštalovali a spustili vysokovýkonnú elektrickú oblúkovú … Čítať ďalej

Chránime, ošetrujeme a pripravujeme na zimu

  Stromy sa odeli do pestrofarebného šatu. Lístie postupne opadáva, dni sú čoraz kratšie a vzduch chladnejší. Jeseň je v plnom prúde. Tá tohtoročná je nádherná, s množstvom príjemných slnečných lúčov. Príroda nám dosýta ponúka svoju krásu a my ju môžeme s úžasom vychutnávať. Mnohí z vás už pozbierali úrodu a záhradu zakonzervovali. Na príchod … Čítať ďalej

Železiarne realizovali strednú opravu v oceliarni, ďalšia už v decembri

  Pravidelné údržby sú nevyhnutné pre správne fungovanie zariadení. Na poslednej oprave v starom závode sa podieľali naši pracovníci, ale aj externé firmy. V auguste bola dokončená plánovaná stredná oprava v oceliarni starý závod. Počas piatich dní zamestnanci ŽP a externé firmy zrealizovali nevyhnutné opravy, výmeny či pravidelnú údržbu. Ako povedal Ing. Peter Gernic, vedúci … Čítať ďalej