Rekonštrukcia je na konci. Naša škola sa pýši vynovenými priestormi

Rozsiahla rekonštrukcia Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová sa skončila. Nový školský rok otvorili žiaci i pedagógovia v moderných a vynovených priestoroch. Tie zvýšia komfort, kvalitu vyučovacieho procesu a zároveň znížia energetickú náročnosť budov.

Rekonštrukcia školy sa začala v marci 2022 a nadväzovala na predchádzajúce stavebné práce na obnove priestorov v dielňach. Najnáročnejším krokom viac ako rok trvajúcej realizácie projektu bola výmena striech.

„Išlo o objekty školy, internátu, laboratórií a vstupného spojovacieho kŕčka. Na začiatku bolo nutné upraviť prvky na pôvodných plochých strechách a nahradiť ich novými – sedlovými, aby sme eliminovali prípadné riziko zatekania v budúcnosti, čo je výhoda tohto konštrukčného systému. Zároveň sme položili novú krytinu a strechy sme kompletne zateplili,“ informoval Martin Sladký, vedúci odboru technického a investičného rozvoja a dodal, že na strechu školy bol namontovaný solárny systém na ohrev teplej úžitkovej vody. „Pre tento krok sme sa rozhodli z dôvodu hospodárneho nakladania s energiami. Pomôcť šetriť náklady na energie má aj zateplenie obvodového plášťa na budovách školy, internátu, laboratórií, vstupného spojovacieho kŕčka, telocvične i jedálne,“ doplnil M. Sladký a poznamenal, že v súvislosti s novými strechami bola vybudovaná aj súvisiaca nová dažďová kanalizácia.

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová po obnove. Foto: Ľ. Lacuška
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová po obnove. Foto: Ľ. Lacuška

Práce v interiéri

Obnova školy sa netýkala len vonkajších priestorov, ale aj interiéru. Zamestnanci externých firiem realizovali väčšie či menšie stavebné práce, ktoré prinesú mnoho výhod. „V škole sme renovovali omietky, maľby, obklady či podlahy. Veľkou investíciou bola rekonštrukcia elektroinštalácie s novými zásuvkovými i svetelnými rozvodmi. Pôvodné interiérové svetlá sme vymenili za úsporné LED svietidlá,“ pokračoval M. Sladký. 

V rámci ďalších prác boli vymenené protipožiarne dvere, do vybraných priestorov bol namontovaný nový kazetový podhľad a rekonštrukciou prešli tiež časti dielní – zvarovňa a kováčska dielňa. V kotolni boli zasa vymenené dva nové plynové kondenzačné kotly.

V škole pribudli tiež nové dvere, zárubne a obnovou prešli i viaceré toalety.

Bezbariérový prístup

Naša škola neustále napreduje najmä vďaka zriaďovateľovi – akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Vedenie spoločnosti si uvedomuje skutočnosť, že vzdelanie má byť prístupné pre všetkých, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

„V budove školy sme preto vybudovali nový bezbariérový výťah, ktorý uľahčí presun hendikepovaným žiakom. Okrem toho bola na prvom poschodí internátu zriadená bezbariérová izba. Keď hovoríme o internáte, spomeniem rekonštrukcie izieb na prvom, druhom, treťom i štvrtom nadzemnom podlaží, ktoré sme zároveň vybavili novým nábytkom,“ doplnil M. Sladký.

Obmedzenie pre žiakov

Stavebné práce boli realizované v nepretržitom režime, čiže aj počas vyučovacieho procesu. Tie najväčšie boli naplánované na obdobie veľkých prázdnin, keď sú žiaci doma. „Stretli sme sa s ústretovosťou vedenia školy i samotných študentov. Tí boli obmedzovaní a museli sa viackrát sťahovať. Aj z toho dôvodu bola rekonštrukcia náročnejšia. Sme však radi, že sa všetko podarilo a dnes je škola opäť o niečo modernejšia,“ doplnil M. Sladký.

Prešli kolaudáciou

Práce boli oficiálne ukončené v auguste 2023, čiže podľa harmonogramu tesne pred začiatkom nového školského roka.

„Obnovené časti, ktoré podliehali vydaným stavebným povoleniam a kolaudačnému procesu, boli skolaudované. Z uvedených prác ide o strechy, zateplenie fasád,  výťahy, či solárny systém prípravy teplej úžitkovej vody. Dnes majú žiaci k dispozícii plne vybavenú a modernú školu. Zároveň majú možnosť využívať multifunkčné ihrisko s umelou trávou, telocvičňu či fitnes. Internát spĺňa vysoký štandard, pričom poskytuje žiakom plnohodnotné služby. Verím, že nedávno skončená rekonštrukcia bude lákadlom aj pre absolventov základných škôl, ktorí sa rozhodujú, kde budú pokračovať v štúdiu. Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na obnove školy a internátu, či už v procese prípravy alebo počas samotnej realizácie diela za dobre odvedenú prácu a všetkým za trpezlivosť,“ uzavrel M. Sladký.