Novinky na hrade priniesli spokojnosť návštevníkov

Na základe rozhodnutia vedenia našej spoločnosti boli od prvého júna na hrade Ľupča zavedené opatrenia, ktoré mali zvýšiť spokojnosť návštevníkov a zefektívniť systém lektorskej činnosti. Niekoľkoročný prieskum totiž ukázal, že menšia časť turistov preferuje individuálnu prehliadku bez lektorského výkladu. Z tohto dôvodu bol vytvorený ucelený okruh s názvom Dolný hrad, pozostávajúci z prehliadky štyroch expozícií, dvanástich informačných tabúľ a interaktívnej prezentácie s témou obnovy hradu. Okruh je prispôsobený pre imobilných a svojou nenáročnosťou ho ocenili najmä starší návštevníci i rodiny s menšími deťmi. Napriek tomu takmer 90 percent návštevníkov uprednostnilo prehliadku Horného hradu, ktorá ponúka klasický lektorský výklad. Aj vďaka týmto opatreniam prešlo bránami hradu počas tohtoročnej letnej sezóny viac ako 13-tisíc návštevníkov, čo predstavuje vyše 10-percentný nárast oproti letu minulého roka.

Leto na hrade

Hradné múry sa počas letných mesiacov rozozvučali tónmi hudby popredných českých a slovenských umelcov. Publiku sa postupne predstavili Lucie Bílá, Lenka Filipová a Pavol Hammel. Napriek tomu, že koncerty boli realizované prostredníctvom prenájmu priestorov, predstavovali organizačnú výzvu aj pre správu hradu, počas ktorej boli preverené technické a kapacitné možnosti hradného areálu.

Hlavným ťahákom letnej sezóny bola výstava grafík a ilustrácií z detských kníh od popredného slovenského ilustrátora a autora viacerých predlôh poštových známok Petra Uchnára. Výstava pod názvom Vzdušné zámky bola inštalovaná v priestoroch bývalého Gizelinho robotníckeho sirotinca, ktorý v súčasnosti patrí k najreprezentatívnejším hradným priestorom, čo výrazne umocňovalo celkový zážitok z prezentácie výtvarných skvostov. Na základe reakcií je možné konštatovať, že išlo o divácky najúspešnejšiu sezónnu výstavu v novodobých dejinách hradu Ľupča.

Na hrad Ľupča zavítali aj počas tohtoročnej letnej sezóny stovky návštevníkov. Foto: M. Gončár
Na hrad Ľupča zavítali aj počas tohtoročnej letnej sezóny stovky návštevníkov. Foto: M. Gončár

Mimoriadny záujem prejavili návštevníci aj o dodatočný program v podobe sokoliarskych vystúpení zoskupenia BIATEC. Každú druhú nedeľu mali sokoliari na dolnom nádvorí priestor, kde poskytovali odborný výklad o živote dravých vtákov, spojený s dynamickými ukážkami. Najmä deti sa tak mohli dostať do blízkosti dravcov, pofotiť sa s nimi a obdivovať prácu sokoliarov. Tento typ podujatia mal za cieľ poskytnúť pridanú hodnotu k bežnej letnej ponuke a zvýšená návštevnosť preukázala správnosť rozhodnutia.

Rekordná návštevnosť

Zvýšiť popularitu hradu sa snažíme aj užšou spoluprácou pri organizovaných prehliadkach hradu pre viacpočetné skupiny. Zaznamenali sme zvýšený nárast hostí z kúpeľov Brusno a novinkou bola spolupráca s OOCR Horehronie, v rámci ktorej sa realizovali štyri zážitkové jazdy takzvanou Zbojníckou strelou. Aj počas tohto leta bol hrad súčasťou ponuky cestovných kancelárií, ktoré sa zameriavajú na organizovanie historicko-poznávacích zájazdov po Slovensku. Zájazdy sú realizované v spolupráci s kvalitnými sprievodcami, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú. Po Slovákoch a Čechoch tvoria podstatnú skupinu návštevníci z Maďarska.

Po minuloročnej skúšobnej prevádzke, kedy sa brány hradu pravidelne otvárali aj počas jesenných víkendov, sme k podobnému kroku pristúpili aj na jar. Od marca sme začali lektorský výklad poskytovať každý víkend a aj počas všetkých sviatkov. Model sa osvedčil, a tak v ňom pokračujeme aj po ukončení tohtoročnej letnej sezóny. Pravidelný záujem o vstup do hradu evidujeme aj počas bežných pracovných dní. Ide o náhodných okoloidúcich, ktorí svoj záujem vopred nenahlásia. Rozšírením otváracích hodín a zavedením individuálnej prehliadky bez potreby lektorského výkladu sme návštevníkom poskytli širšie možnosti vstupu do hradného areálu. Vďaka týmto opatreniam môžeme ku koncu septembra konštatovať, že hrad navštívilo vyše 22-tisíc turistov, čo je už v predstihu najvyššia doterajšia celoročná návštevnosť hradu.

Prijaté zmeny majú výrazný dosah na rast návštevnosti. Hrad je prístupný celoročne (okrem zimných mesiacov), poskytuje bohatú variabilitu a vychádzame v ústrety aj tým, ktorí uprednostnia návštevu pamiatky mimo hlavnej sezóny, kedy je na hrade poriadne rušno. Sprievodné podujatia, bohatá ponuka občerstvenia priamo v areáli hradu a sezónne výstavy taktiež dopomáhajú k spokojnosti návštevníkov. Práve tá je naším každoročným cieľom a veríme, že v budúcej sezóne ponúkneme hosťom množstvo lákadiel, aby sme opäť skonštatovali, že sezóna na hrade bola vydarená.