Výherca súťažnej krížovky

Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 19, v ktorej sa ukrývalo dokončenie čínskeho príslovia:  „Každý úsmev…“ Tajnička: „ťa robí o deň mladším, každý povzdych o deň starším.“

Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Viktora Hrnčiarika z prevádzkarne ťaháreň rúr.

Cenu, ktorou je vstup do wellness v hoteli Stupka pre dve osoby, si výherca môže prevziať v redakcii v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.