V septembri odišli

do predčasného starobného dôchodku

Ivan FABIAN

Zuzana KOŠTIALOVÁ

Ľudovít LEITNER

Peter LIPNIČAN

Eleonóra MEDVEĎOVÁ

Jozef MIKLOŠKO

Anna PANČÍKOVÁ

Mária ROSÍKOVÁ

do starobného dôchodku

Mária GIERTLOVÁ

Mária JUROŠOVÁ

Ladislav TÓTH

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.