Finančná odmena potešila už desiatky zamestnancov

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) vydalo na začiatku roka 2022 Mzdový predpis č. 3/Ppam/2022 na vyplatenie odmeny za sprostredkovanie a nábor zamestnancov do pracovného pomeru v ŽP a.s. Túto možnosť do dnešného dňa využili desiatky zamestnancov, ktorí „presvedčili“ známeho alebo príbuzného, aby prišiel pracovať do nášho podniku. Vďaka svojmu úsiliu si tak finančne polepšili.

Len pre pripomenutie, výška odmeny za sprostredkovanie zamestnanca sa pohybuje od 100 do 300 eur. Zamestnanec ŽP a.s. môže odporučiť príbuzného, známeho, kamaráta alebo inú osobu do pracovného pomeru v našom podniku. Nárok na odmenu majú tí zamestnanci ŽP a.s., ktorí sprostredkujú prijatie nového zamestnanca do kategórie robotníci.

„Aby mali zamestnanci ŽP a.s. nárok na odmenu, musia byť v pracovnom pomere. Dôležité je, aby nový uchádzač, ktorého niekto sprostredkoval, ešte pred samotným nástupom do práce túto skutočnosť oznámil,“ povedal Štefan Juhaniak z odboru personalistiky a miest.

Rozdelenie odmeny

Výška odmeny pozostáva z troch častí – prvá, v hodnote 100 eur, bude vyplatená po troch mesiacoch trvania pracovného pomeru, t.j. po ukončení skúšobnej doby novoprijatého zamestnanca.

Druhá časť, taktiež vo výške 100 eur, bude vyplatená po šiestich mesiacoch trvania pracovného pomeru.

Tretia časť, rovnako vo výške 100 eur, bude vyplatená po dvanástich mesiacoch trvania pracovného pomeru novoprijatého zamestnanca.

„Ak teda novoprijatý zamestnanec, ktorého sprostredkoval iný zamestnanec ŽP a.s. zostane pracovať v podbrezovských železiarňach celý rok, nevzniknú prekážky na strane zamestnanca alebo hrubo neporuší pracovnú disciplínu, sprostredkovateľ za rok získa odmenu až vo výške 300 eur,“ doplnil Š. Juhaniak.

Nárok na odmenu pritom vzniká až po skutočnom odpracovaní troch, šiestich alebo dvanástich mesiacov.

Vyplatené odmeny

Od vydania mzdového predpisu sa do projektu zapojili už desiatky zamestnancov ŽP a.s. Sprostredkovali do výroby svojich známych, pričom väčšina novoprijatých zamestnancov je naďalej v pracovnom pomere.

„Preto môžeme už dnes projekt hodnotiť ako úspešný. Dôkazom sú aj čísla vyplatených odmien. Pozitívne je, že daná možnosť naďalej trvá a prilepšiť si tak môžu i ďalší zamestnanci a opakovane aj tí, ktorí do dnešného dňa niekoho sprostredkovali.

Do dnešného dňa bola odmena vyplatená celkovo v 292 prípadoch. Po troch mesiacoch 145 zamestnancom ŽP a.s., po šiestich mesiacoch išlo o 106 ľudí, a po roku už bola vyplatená 41 zamestnancom ŽP a.s.,“ doplnil Š. Juhaniak a dodal, že viacerí zamestnanci sprostredkovali aj viac ako jedného zamestnanca. „Celkovo hovoríme o deviatich prípadoch.“

Odporučiť nového uchádzača do pracovného pomeru v ŽP a.s. sa vyplatí a spokojnosť je na všetkých stranách. Nový zamestnanec si nájde stabilné pracovné miesto, sprostredkovateľ sa poteší finančnej odmene a Železiarne Podbrezová majú pokryté voľné pracovné miesto.

„Ak poznáte aj vy niekoho, kto by mal záujem o prácu v našich železiarňach v kategórii robotníci, neváhajte ho odporučiť a pri splnení podmienok sa aj vy potešíte finančnej odmene,“ uzavrel Š. Juhaniak