Dôchodok – áno či nie?

V predošlom čísle novín sme uverejnili rozhovor s riaditeľom pobočky Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici na aktuálnu tému, ktorou sú zvýšené počty odchodov zamestnancov do predčasného dôchodku. Téma zaujala, o čom svedčí množstvo otázok, ktoré ste adresovali našej redakcii, ako aj na odbor personalistiky a miezd. Na tie najčastejšie ponúkame odpovede v nasledujúcom článku.

Do dôchodku mám ešte päť rokov, ale odpracovaných mám už 40 rokov a chcem ísť do dôchodku, oplatí sa mi to?

– Dôchodok po odpracovaní 40 rokov je predčasný starobný dôchodok. Jeho výška sa určí rovnako ako výška starobného dôchodku, ale následne je výsledná suma krátená o 0,3 percenta za každých, aj začatých, 30 dní odo dňa vzniku nároku, až po dosiahnutie dôchodkového veku. Napríklad, pán Jozef odpracoval 42 rokov a rozhodol sa odísť do predčasného starobného dôchodku. Do dosiahnutia dôchodkového veku mu chýba ešte 751 dní. Sociálna poisťovňa mu vypočítala základný dôchodok 800 eur, ktorý mu ale skrátila o 62,40 eura. (Spomínaných 751 dní predstavuje 25 x 30 dní a jeden deň, to znamená krátenie 26 x 0,3 percenta, čo predstavuje 7,8 percenta). Napriek tomu, že sa mnohí zamestnanci domnievajú, že toto krátenie „sa im vráti“ po dosiahnutí dôchodkového veku, nie je tomu tak! Rovnako je to pri predčasnom starobnom dôchodku, kedy zamestnanec nemá odpracovaných 40 rokov a môže oň požiadať najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Krátenie dôchodku je v tomto prípade až 0,5 percenta za každých, aj začatých 30 dní. Aj v tomto prípade je krátenie dôchodku trvalé a všetky následné úpravy a valorizácie sa budú odvíjať z tejto skrátenej sumy.

Vyplatia mi dôchodok aj spätne, napríklad od januára, kedy som splnil podmienku odpracovania 40 rokov?

– Predčasný dôchodok sa v žiadnom prípade nevypláca spätne, nárok na tento dôchodok vzniká len odo dňa, kedy oň zamestnanec požiada.

Môžem aj ďalej pracovať?

– Zamestnanec až do dosiahnutia dôchodkového veku nemôže pracovať (respektíve len za obmedzených podmienok), inak o predčasný dôchodok príde.

Mám dôchodkový vek, musím ísť do dôchodku alebo môžem pracovať ďalej?

– Dosiahnutie dôchodkového veku automaticky neznamená, že zamestnanec musí skončiť pracovný pomer a ostať doma. Nie je to dôvod na rozviazanie pracovného pomeru. Pokiaľ mu to jeho fyzický a psychický stav dovolí a má ešte dostatok síl a chuti do práce, môže o dôchodok požiadať a ostať naďalej na svojom pracovnom mieste. Bude v podstate poberať dva príjmy – jeden z pracovného pomeru a druhý od sociálnej poisťovne = dôchodok. Mal by o tejto skutočnosti informovať zamestnávateľa, pretože zamestnanec dôchodca má iné odvodové povinnosti ako ten, kto dôchodok nepoberá. Zamestnávateľ len ocení, že mu nebude chýbať skúsený zamestnanec.

Keď boli v tomto roku dve valorizácie, na rok bude ďalšia?

– V roku 2023 boli dôchodkové dávky valorizované dvakrát. Prvýkrát od 1. januára o 11,8 percenta, a potom od 1. júla mimoriadnou valorizáciou o 10,6 percenta. Všetci poberatelia dôchodku tak predpokladajú, že od 1. januára 2024 im budú dávky valorizované opäť. To je síce pravda, ale: predpokladajme, že valorizácia od 1. 1. 2024 bude stanovená na 14 percent. Percento, o ktoré bude valorizovaný dôchodok tým poberateľom, ktorí k 31. 12. 2023 už boli poberateľmi dôchodku (teda tí, ktorí mali dôchodok priznaný v priebehu roka 2023 a v rokoch predtým, teda ich dôchodok bol valorizovaný aj mimoriadnou valorizáciou), sa vypočíta ako pomer dvoch veličín. Prvá zohľadňuje mimoriadnu valorizáciu od 1. 7. 2023 a druhá „januárovú valorizáciu“ od 1. 1. 2024. Následne by tieto dôchodky boli valorizované o približne 3,1 percenta. Pritom dôchodky, ktoré by boli priznané od 1. 1. 2024, by boli valorizované o 14 percent. Je samozrejme predčasné hovoriť o výške valorizácie od 1. 1. 2024, pretože rovnako ako dôchodková hodnota (jeden z činiteľov, ktoré vstupujú do výpočtu dôchodku), bude aj valorizácia 2024 známa až niekedy v priebehu, respektíve na konci mesiaca november.