S Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Cieľom je pokračovať v dobrých výsledkoch z predchádzajúcich rokov

Katalánska spoločnosť Transmesa sa špecializuje na výrobu presných za studena ťahaných rúr a profilov z uhlíkovej a nízko legovanej ocele. Už viac ako pätnásť rokov je súčasťou skupiny ŽP Group, spolu s jej dcérskou spoločnosťou TAP. V priebehu letných mesiacov júl a august sme vám na stránkach Podbrezovana postupne prinášali hodnotenie prvého polroka viacerých našich dcérskych spoločností. Ako poslednú sme oslovili Transmesu, no kvôli celozávodnej dovolenke sme sa s Drahomírom Ďurčenkom, jej finančným riaditeľom, spojili až v predchádzajúcom mesiaci.

Máte za sebou osem mesiacov aktuálneho roku. Ako by ste ich zhodnotili?

– Vďaka dobrej zákazkovej náplni na prvý štvrťrok bol začiatok roka pre španielske spoločnosti veľmi dobrý. Objemy predaja presných rúr našim hlavným zákazníkom v oblasti výroby polotovarov pre automobilový priemysel na európskom a severoamerickom trhu dosahovali počas prvých ôsmich mesiacov naďalej stabilnú úroveň. S minulým rokom porovnateľné objemy boli distribuované aj našou americkou dcérskou spoločnosťou Transmesa USA, Inc. Naopak, výrazne klesajúci dopyt z konca minulého roka pretrváva vo všetkých ostatných výrobných odvetviach, ako aj v skladových spoločnostiach. V predaji presných rúr a profilov, ktoré v našom prípade tvoria najväčší podiel na celkových tržbách, sme tak zaznamenali 15-percentný pokles objednávok. Z dôvodu vysokých skladových zásob a cenovej úrovne bol prepad predaja v segmente valcovaných rúr pre skladníkov na domácom španielskom trhu ešte výraznejší. Mierny nárast sme dosiahli len v komodite rúr z nerezovej ocele pre zákazníkov v sektore výroby kamiónov a vlakových súprav.

Pozitívne však môžeme hodnotiť realizáciu významných investičných projektov. Zníženie expedičných objemov nám umožnilo odstavenie výroby v prevádzke Transmesa nad rámec augustovej celopodnikovej dovolenky a úspešne sme tak zrealizovali vynútenú kompletnú rekonštrukciu výmurovky žíhacej pece. Výroba bola znovu spustená až v druhom septembrovom týždni. V spoločností TAP finalizujeme dvojročný projekt zavedenia výroby presných za studena ťahaných nerezových rúr malých rozmerov. V treťom štvrťroku boli zatiaľ v skúšobnej prevádzke vyrobené prvé vlastné výrobky tohto sortimentu.

V poslednom rozhovore pre Podbrezovan ste uviedli, že v pláne ste si stanovili vysoké ciele. Ako sa vám ich zatiaľ darí napĺňať?

– Cieľom bolo najmä pokračovať v dobrých výsledkoch z predchádzajúcich rokov. Napriek zníženému dopytu bol výrobný program, aj za cenu nárastu štandardných výrobkov na sklade hotovej výroby, upravený len minimálne. Spoločnosti Transmesa a TAP tak za prvých osem mesiacov vyrobili 5 505 ton, respektíve 12,8 milióna metrov rúr a profilov, čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje 92-percentné plnenie plánu. Z tohto objemu bolo 1 599  ton následne finalizovaných elektrolytickým pozinkovaním a 1 590 ton mechanickým delením. Kumulovane bolo vyexpedovaných 6 595 ton vlastných výrobkov a tovaru. Celkový obrat na úrovni 33,4 milióna eur predstavuje dvadsaťpercentný pokles oproti plánovaným tržbám. Na druhej strane musím pri hodnotení hospodárskych výsledkov spomenúť zníženie významných nákladových položiek. Z dôvodu vysokých cien energií v minulom roku sme neuzatvárali dlhodobé zmluvy a nákup je aktuálne realizovaný za spotové ceny. Vplyvom vývoja na trhu s energiami v doterajšom priebehu roka došlo k výraznému zníženiu nákupných cien a úspore nákladov. Podobne sa stabilizovala a vrátila na pôvodnú úroveň situácia v lodnej doprave, kde sa vlaňajšia cena za kontajner vyšplhala takmer na trojnásobok bežnej ceny. Spolu s postupným znížením cien vstupných surovín tak úspora nákladov výrazne kompenzovala pokles objemov predaných výrobkov a dosiahnutý kumulovaný hospodársky výsledok vo výške 3,4 milióna eur pred zdanením je na úrovni finančného plánu.

Čo bude pre vás prioritou v nasledujúcich mesiacoch?

– Do konca tohto roka plánujeme nábeh plynulej výroby nerezových rúr a od budúceho roka je naším zámerom zabezpečiť dodávky všetkých zákaziek v malých rozmeroch už z vlastnej produkcie. Splnenie tohto cieľa výrazne prispeje k zlepšeniu rentability a skráteniu dodacích lehôt.

Uvedomujeme si, že dosiahnuť stanovené objemy a potrebnú cenovú úroveň bude v nasledujúcich mesiacoch mimoriadne náročné. Ako som už spomenul, doterajšie dobré výsledky nám čiastočne pomohla udržať výroba na sklad. Vzhľadom na vysokú úroveň skladových zásob sme museli výrobný program od septembra výraznejšie znížiť a prispôsobiť aktuálnym požiadavkám trhu. Naďalej však vyvíjame maximálne úsilie na udržanie objemov predaja vlastných výrobkov a postupnú obnovu dodávok tovaru. Verím, že cenové úpravy na mesiac október nám pomôžu situáciu so zákazkami na štvrtý kvartál podstatne zlepšiť.

Ťaháreň rúr Transmesa v Arenys de Mar. Foto: Transmesa
Ťaháreň rúr Transmesa v Arenys de Mar. Foto: Transmesa