M. Pindiaková: Najlepšie je vidieť výsledok na vlastné oči

Počas rekonštrukcie školy sa museli žiaci i jej zamestnanci obrniť dávkou trpezlivosti. Konečný výsledok však zatienil obmedzenia, s ktorými sa všetci pasovali.

O tom, ako prebiehala výučba v čase, keď v okolí vládol čulý stavebný ruch, ale aj o tom, aká je odozva na celkovú obnovu, sme sa rozprávali s Miriam Pindiakovou, riaditeľkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.

Máme za sebou rozsiahlu rekonštrukciu vašej školy. Ako ovplyvnila vyučovací proces počas jej trvania?

– Priebeh rekonštrukcie mal vplyv na výchovno-vzdelávací proces počas celého školského roka. Prípravy sa začali už na konci školského roka 2021/2022 a pokračovali celý rok 2022/2023. Pre nikoho z nás zamestnancov a žiakov to nebolo jednoduché obdobie. Skĺbiť rekonštrukčné práce za plného chodu školy bolo náročné, ale som veľmi rada, že sa nám to v spolupráci s kolegami, stavebným dozorom a zainteresovanými firmami podarilo. Všetkým patrí moje poďakovanie. Operatívne sme riešili organizáciu jednotlivých prác a snažili sa v čo najmenšej miere obmedzovať chod školy, či už vyučovania alebo fungovanie školského internátu. Okrem celkového výsledku nám, v súvislosti s rekonštrukciou školy, zostalo aj množstvo zážitkov a vtipných príhod.

Ako vnímate, že máte k dispozícii vynovené priestory, respektíve, aké sú ohlasy vašich kolegov, žiakov či rodičov?

– Rekonštrukčné práce sa netýkali len vnútorných priestorov. Zmenil sa vonkajší vzhľad budov, nové fasády a strechy tvorili podstatnú časť rekonštrukcie. Prebiehajúce práce v interiéri mali dopad nielen na teoretické, ale i časti praktického vyučovania a školského internátu. Všetky aktivity, ktoré sa v rámci projektu zrealizovali, sú pre školu určite veľkým prínosom a ohlasy sú zo všetkých strán pozitívne.

Čo znamená rekonštrukcia pre samotnú školu?

– Úloh, ktoré sa v rámci projektu zrealizovali, bolo veľmi veľa a každá z nich mala svoj význam. Je náročné všetky opísať. Najjednoduchšie je vidieť konečný výsledok na vlastné oči a porovnať ho s predchádzajúcim stavom školy a jej priestorov. Medzi aktivity, ktoré zlepšili kvalitu vyučovacieho procesu, patrili výmena elektroinštalácie, svietidiel, podláh v jednotlivých miestnostiach a kompletné maľby interiéru. Nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov sa vytvorilo príjemné moderné prostredie. Súčasťou prác bola aj rekonštrukcia dvoch poschodí školského internátu a rozšírenie priestorov pohybových aktivít, ktoré využívajú nielen žiaci našich škôl, ale aj jednotlivé športové kluby. Vďaka obnove sa škola odela do „nových šiat“. Verím, že nielen žiakom a ich rodičom splní všetky očakávania, ale bude aj pre nás všetkých bezpečným, moderným priestorom, ktorý je vďaka práci kolegov a podpore zriaďovateľa schopný prispôsobovať sa aktuálnym trendom vo vzdelávaní.