PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová.
Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok.

 

Redakčná rada: predseda: Ing. Martin Domovec. Členovia: Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Ľuboš Ďurinďák, PaedDr. Katarína Zingorová, Ing. Pavel Valent, Ing. Miroslav Zázrivec, Ing. Martin Sladký, MBA

 

Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupca šéfredaktorky: Mgr. Marián Jančovič,  redaktorka: Viera Kúkolová..

Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová, a.s., 976 81,
telefon +421 – 48 – 645 2711, +421 – 48 – 645 2714, fax +421 – 48 – 645 2713.

Tlač: HLP grafik Brezno. Evidenčné číslo: 15/1994.

 

E-mail redakcia:  noviny@zelpo.sk
Web:     https://www.podbrezovan.sk

Internet edícia Podbrezovana: trajtelova@zelpo.sk