V ťahárni rúr realizovali generálnu opravu výmurovky žíhacej pece

Investície do opráv a modernizácie zariadení patria medzi hlavné priority vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Aj v prevádzkarni ťaháreň rúr boli v tomto roku realizované viaceré väčšie či menšie opravy, počnúc strednými až po generálnu opravu výmurovky na žíhacej peci číslo 4.

„Išlo o najväčšiu opravu v ťahárni rúr v tomto roku, pričom práce trvali takmer celý mesiac september. Oprava výmurovky mala stavebný charakter. Počas realizácie tejto akcie sme uskutočnili aj ďalšie nevyhnutné úkony,“ informoval Peter Belko, vedúci strojnej údržby v prevádzkarni ťaháreň rúr.

Pripomenul, že v danej prevádzkarni je celkovo sedem žíhacích pecí. Počas roka prejdú všetky strednou opravou. Okrem toho, podľa potreby, realizujeme aj veľké generálne opravy.

„Žíhacia pec číslo 4 je v porovnaní s ostatnými špecifická a jej súčasťou sú keramické horáky. Aj preto je zo všetkých najmodernejšia, ale aj technicky najnáročnejšia,“ povedal Ivan Farkaš, vedúci žíhacích pecí a úpravne a následne vysvetlil: „Kým ostatné pece dosahujú teplotu maximálne 980 stupňov Celzia, pri žíhacej peci číslo 4 je to až 1070 stupňov. Táto teplota je dosahovaná vďaka spomínaným špeciálnym horákom. Dokážeme tak žíhať náročné legované akosti. Ďalšou zaujímavosťou je, že daná pec má ako jediná rýchlochladič a rúry dokážeme vďaka nemu prikaliť.“

Žíhacia pec číslo 4. Foto: I. Farkaš
Žíhacia pec číslo 4. Foto: I. Farkaš

Dodržali časový harmonogram

Aj v tomto prípade platí, že realizáciu podobných opráv ovplyvňujú viaceré faktory. „Príprava na generálnu opravu trvala prakticky od jej schválenia. Následne sme objednali všetky potrebné súčiastky a žiaruvzdorný materiál. Ich dodanie bolo mierne oneskorené, čo je v súčasnosti bežný jav v rôznych odvetviach priemyslu,“ poznamenal I. Farkaš.

Generálna oprava podobného charakteru má vplyv aj na samotnú výrobu. „Opravy každej pece sa preto snažíme realizovať čo najrýchlejšie, aby sme mohli čím skôr nabehnúť na štandardný režim. Je potrebné uvedomiť si, že podobné úkony predstavujú náročný proces a nikdy neviete, či sa nevyskytne niečo nečakané. Časový harmonogram pri žíhacej peci číslo 4 sme však, až na malé odchýlky, dodržali podľa plánu,“ pokračoval P. Belko.

Mnoho úloh

Okrem generálnej opravy výmurovky boli na peci číslo 4 realizované aj ďalšie kroky. „Pec prešla komplexnou kontrolou, pričom medzi najdôležitejšie úlohy vždy patrí kontrola všetkých horákov, dopravných valcov a ich pohybového mechanizmu. Kde bolo potrebné, tam sme vykonali nápravu. Išlo o širokú škálu úloh, spomenúť môžem aj opravu zavážacieho voza, dorobenie pneumaticky ovládanej zarážky na predĺženej výstupnej časti a mnohé ďalšie,“ doplnil P. Belko.

Oprava výmurovky trvala takmer mesiac. Foto: I. Farkaš
Oprava výmurovky trvala takmer mesiac. Foto: I. Farkaš

Na opravách sa podieľali, okrem zamestnancov ťahárne rúr, centrálnej údržby či bielych murárov, aj externé firmy. „Máme dlhoročné skúsenosti s firmou ECO NEXT, ktorá u nás realizuje stredné opravy. Výmurovku zasa zastrešovala spoločnosť Teplotechna Olomouc,“ dodal P. Belko a doplnil, že generálna oprava výmurovky na žíhacej peci číslo 4 dopadla podľa plánu a možno ju hodnotiť ako úspešnú.

Len pre doplnenie informácií, stredné opravy v ťahárni rúr prebiehajú počas celého roka. Začiatkom novembra bola opravená žíhacia pec číslo 3. V súčasnosti sa realizuje stredná oprava na žíhacej peci číslo 7. Z toho jasne vyplýva, že zariadenia sú neustále kontrolované a v prípade potreby aj opravované, pretože len ich bezproblémové fungovanie zabezpečí plynulú výrobu v našej fabrike.