Editoriál

Nie je tajomstvom, že rok 2023, ktorému odpočítavame posledné dni, je pre našu akciovú spoločnosť náročný. Situácia na trhoch nebola a nie je jednoduchá, to isté platí o cenách energií a ďalších prekážkach, s ktorými sa vedenie musí denne pasovať. Napriek všetkému sa stále potvrdzuje, že podbrezovské železiarne riadia ľudia ošľahaní skúsenosťami. Zažili lepšie i horšie obdobia, čelili mnohým krízam, no vždy sa im podarilo urobiť rozhodnutia, ktoré fabriku držali nad vodou. Neľahká situácia je aj v súčasnosti. Na aktíve, za účasti členov predstavenstva, sa zamestnanci oboznámili s aktuálnym dianím. Hoci nie všetky informácie boli pozitívne, vedenie ubezpečilo, že nie je dôvod na paniku. Železiarne sú pripravené zvládnuť aj horšie časy, čo generálny riaditeľ a jeho najbližší spolupracovníci viackrát prízvukovali. Napriek zložitým mesiacom a nejasným víziám pokračuje naša spoločnosť v neustálom napredovaní, čo je bezpochyby veľké pozitívum. Dôkazom sú mnohé investície do oblastí, ktorých fungovanie ovplyvňujú práve naše železiarne. Vozový park závodu i prístrojové vybavenie sa aj v tomto roku rozšírili, hrad Ľupča sa pýši obnoveným barbakanom, škola vynovenými priestormi, Zelpo aréna moderným trávnikom, nemocnica zrekonštruovanými oddeleniami, a tak by sme mohli pokračovať. Nehovoriac o benefitoch smerom k zamestnancom a ďalším krokom, ktoré skvalitňujú život ľuďom v tomto regióne. Ako na aktíve zaznelo, celá ŽP Group je silná skupina, známa i v zahraničí. Môže ísť príkladom aj iným firmám po celom Slovensku. My si len želajme, nech sa situácia postupne zlepšuje, aby mohli podbrezovské železiarne ísť aj naďalej vlastnou cestou za vytýčenými cieľmi.