Vďaka obnovenému barbakanu majú všetky fasády hradu nový šat

Vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa podarilo dosiahnuť ďalší významný míľnik pri obnove hradu Ľupča. Novú podobu získal barbakan, ktorý v minulosti chránil vstup do hradu a plnil i ďalšie funkcie. V týchto dňoch bola dokončená jeho rekonštrukcia, pričom išlo o poslednú časť fasády hradu, ktorá čakala na svoju obnovu. Stredoveká pamiatka je tak pre návštevníkov opäť o niečo atraktívnejšia.

Obnova barbakanu sa začala v priebehu tohto roka. Pod dohľadom majstra Stanislava Rajnohu boli jednotlivé kroky citlivo prehodnotené, aby sa v čo najväčšej miere zachovala jeho pôvodná podoba. Známy odborník má pritom s obnovou pamiatok dlhoročné skúsenosti, pod palcom mal už viaceré rekonštrukcie interiéru i exteriéru Ľupčianskeho hradu.

„Na začiatku obnovy barbakanu sme vedeli, do čoho ideme. Počas prác sme realizovali aj výskum, na základe ktorého sme určili metodiku, ako budeme ďalej postupovať. Robili sme plošný odkryv, aby sme nenáležité a nepodstatné nánosy odstránili a dostali sa k pôvodným historickým vrstvám. Za dlhé roky boli na barbakane uskutočnené viaceré zásahy či úpravy. Naším cieľom bolo vyhodnotiť, ktoré budú prezentované,“ vysvetlil S. Rajnoha. Jednotlivé vrstvy odborníci vyhodnocovali a určili vývoj barbakanu. Oboznámili sa, ako sa menila jeho podoba, vrátane strieľní či okien.

Špecifické vlastnosti fasády

Stavebné práce na historických pamiatkach majú pritom svoje špecifiká. Aj preto je dôležité vybrať vhodný stavebný materiál i techniku.

„V minulosti ľudia používali to, čo im dala príroda. Hľadali sme spôsob, ako sa čo najviac priblížiť originálu, či už materiálom, ale i jeho spracovaním. V takýchto prípadoch sa najčastejšie používajú materiály na báze vápna, podobne ako v minulosti. Vápno sme následne zošľachťovali rôznymi prípravkami. Fasáda ma dnes nulovú nasiakavosť a jej životnosť sa predlžuje na desiatky rokov,“ vysvetľuje majster.

Chrlič vody

Stanislav Rajnoha pri obnovenom chrliči vody. Foto: M. Gončár
Stanislav Rajnoha pri obnovenom chrliči vody. Foto: M. Gončár

Počas rekonštrukčných prác výskum odhalil maľovanú výzdobu strieľní, ale aj chrlič vody, ktorý za roky zanikol. „Chrlič sme zrekonštruovali do pôvodnej podoby, a po odstránení lešenia ho budú môcť z nádvoria vidieť i samotní návštevníci. V minulosti stratil svoju funkciu, tak ho odstránili. My sme našli pôvodný odtlačok a dnes je súčasťou obnoveného barbakanu,“ pokračuje S. Rajnoha, pričom doplnil, že našli aj zamurované dva stredoveké záchody – prevéty. „Oba sme naznačili na fasáde barbakanu. Druhý odprezentovaný je zaujímavý tým, že ide o dvojitý združený prevét, ktorý sa nachádza v hornom pravom rohu barbakanu a nadväzuje na ďalšiu časť hradného plášťa,“ vysvetľuje.

Počas rekonštrukčných prác sa reštaurátori často stretávajú aj s neočakávanými zisteniami. Výnimkou nebol ani hrad Ľupča. „Počas obnovy barbakanu nás prekvapila statika, respektíve niekoľko trhlín. Tú najväčšiu sme museli vyplniť tromi kubíkmi plniacej zmesi. V minulosti ju len zaplátali, ale to problém nevyriešilo. Všetky defekty vznikli jednorazovo, čiže nešlo o „únavu“ materiálu. Mohli ich spôsobiť, napríklad, minizemestrasenia,“ povedal S. Rajnoha.

Potrebná skúsenosť

Rekonštrukcia historických pamiatok je zložitý proces. Každý krok je potrebné zvážiť, aby sa zachovala pôvodná podoba. Na obnove barbakanu na hrade Ľupča sa okrem majstra Stanislava Rajnohu a zamestnancov firmy Ressan podieľal aj akademický maliar Michal Boroš. Architektonicko-umelecký výskum mal zasa pod drobnohľadom Michal Šimkovic. Na historicko-prezentačnú stránku dozeral kastelán Vladimír Homola a na zámer majiteľa hradu po technicko-finančnej stránke dohliadali pracovníci odboru technického a investičného rozvoja ŽP a.s.

Obnovený barbakan bude ďalším lákadlom pre turistov. Foto: M. Gončár
Obnovený barbakan bude ďalším lákadlom pre turistov. Foto: M. Gončár

„Takáto obnova si vyžaduje skúsenosti. Samozrejme, pri niektorých stavebných úkonoch nepotrebujete odbornosť. Celkovo však nejde o klasickú murárčinu, preto je nutné realizovať jednotlivé kroky mimoriadne citlivo. Každá stavba je totiž originál. Z toho dôvodu musíte od sanácie podkladu až po záverečné vrstvy zvoliť konkrétnu techniku i technológiu. Omietky sú špecifické, majú svoje zvlnenie i štruktúru. Ani nástroje, ktorými sa v minulosti hladili, neboli vždy rovnaké. Aj preto sa snažíme nájsť spôsob, ako sa čo najviac priblížiť originálu,“ poznamenal S. Rajnoha, ktorý doplnil, čím je barbakan na hrade Ľupča výnimočný. „Barbakanov bolo v minulosti postavených dosť, ale zachovaných je len málo z nich. Mnohé prešli rôznymi prestavbami. Aj ten na hrade Ľupča sa postupne nadstavoval, keďže pôvodný bol len polovičný.“

Padací most

Dnes sú už práce na barbakane hradu Ľupča na konci a v týchto dňoch prebiehajú záverečné úpravy. V priebehu budúceho roka budú môcť návštevníci obdivovať aj pôvodnú drevenú bránu – tzv. padací most. Momentálne miestny kováč pracuje na historickom kovaní, na ktorom bude zavesený. „Ide o prezentáciu technickej pamiatky. Ľudia uvidia, ako fungovali padacie mosty. Aj to bude jedno z lákadiel pre všetkých, ktorí na hrad Ľupča zavítajú,“ uzavrel S. Rajnoha.

Systematická obnova hradu Ľupča pokračuje každý rok. Vďaka vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová je stredoveká pamiatka čoraz atraktívnejšia a láka domácich i zahraničných návštevníkov. Obnova hradu bude pokračovať aj v budúcom roku. Zachovanie výnimočnej pamiatky pre budúce generácie je totiž jedným z hlavných cieľov majiteľov majestátnej stavby v obci Slovenská Ľupča.