Naša spoločnosť pokračuje v modernizácii

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová vyčlenilo aj v tomto roku značnú časť finančných prostriedkov do obnovy vozového parku, strojov či manipulačných zariadení. Vo viacerých prípadoch totiž pôvodné doslúžili, a tak bolo nutné nahradiť ich novými.

Viac nám prezradil Ľubomír Marek, vedúci oddelenia hospodárskej správy, nákup strojov a zariadení z odboru technického a investičného rozvoja.

Priblížte nám, aké stroje a zariadenia boli zakúpené v poslednom období?

– Z významnejších investícií v tomto roku spomeniem dodávku nového mobilného hydraulického nakladača TEREX/FUCHS MHL 360F na kolesovom podvozku, určeného pre potreby prevádzkarne oceliareň. Uvedený stroj zabezpečuje najmä manipuláciu so šrotom. Podobné vozidlá používa aj naša dcérska spoločnosť ŽP EKO QELET. Pre potreby ŽP a.s. sme však zakúpili o triedu väčší stroj, ktorý je robustnejší, má pracovný dosah až 18 metrov a jeho hmotnosť bez pracovného náradia je takmer 49 ton. Uvedeným parametrom zodpovedá aj výkon motora na úrovni 190 kilowattov, čo predstavuje 259 koní. Kabína s posuvnými bočnými dverami je hydraulicky plynulo zdvíhateľná do výšky 5,8 metra nad úroveň zeme. Zároveň je vybavená automatickou klimatizáciou, pancierovaným sklom a ochrannou mrežou v prednej a hornej časti, čo znamená zvýšenú ochranu strojníka v kabíne počas práce.

Ďalšou zaujímavou investičnou akciou bol nákup pracovnej plošiny ZED 20.3 AH. Využívaná bude v prevádzkarni doprava. Nový stroj nahradil starší, ktorého technický stav bol nevyhovujúci a nebolo možné opakovane zabezpečiť platnú STK a EK. Len pre zaujímavosť, pracovná výška zakúpenej plošiny, respektíve jej dosah, je až 20 metrov, stranový dosah 8,8 metra a otáčanie plošiny je 2×310 stupňov. Výhodou je i otáčanie samotného koša (2×75 stupňov). Pracovnú plošinu je pritom možné ovládať z koša a aj zo zeme.

Okrem prevádzkarní oceliareň a doprava je novinkou i vysokozdvižný vozík, zakúpený pre odbor zásobovania. Na čo bude slúžiť a aké technické parametre spĺňa?

– Pomocou nového vozíka bude zabezpečená manipulácia s materiálom v priestoroch RP skladov v novom závode. Vozík má plnohodnotné pracovné a cestné osvetlenie, uzávierku diferenciálu zadnej nápravy pre lepšie jazdné vlastnosti najmä v zimnom období a je vybavený filtrom na čistenie prívodného nasávaného vzduchu a oxidačným katalyzátorom. Má nosnosť konštruovanú na päť ton, výšku zdvihu 3,5 metra a vybavený je motorom s výkonom 55,4 kilowattov. Zároveň má teleskopické vidlice, ktoré sa dajú vysunúť až na úroveň 850 milimetrov.

Vysokozdvižný vozík zakúpený pre odbor zásobovania. Foto: Ľ. Marek
Vysokozdvižný vozík zakúpený pre odbor zásobovania. Foto: Ľ. Marek

V marci tohto roku boli do užívania odovzdané tri obnovené lokomotívy. Ako bolo avizované, ešte tento rok mala pribudnúť štvrtá. Aká je situácia v tomto smere?

– Štvrtá zmodernizovaná lokomotíva bude prevzatá približne v polovici decembra. Bude určená pre stredne ťažkú posunovaciu službu na tratiach a vlečkách. Lokomotíva je dlhá viac ako 13 metrov, má hmotnosť približne 72 ton a výkon 563 kilowattov. Ťažná sila je 222 kilonewtonov a výkon elektromagnetickej brzdy 970 kilowattov.

Naša spoločnosť neobnovuje len vozový park, ale aj jednotlivé zariadenia. Aké investície boli realizované v tomto smere?

– Bolo ich viac, ale spomeniem ručný spektrometrický prístroj na meranie skrytej rádioaktivity, zakúpený pre odbor riadenia a zabezpečenia kvality. Pre oddelenie chémie sme zasa obstarali nový spektrometer pre stanovenie ropných látok v odpadových vodách. Ide o ukazovateľ pre hodnotenie kvality vypúšťaných odpadových vôd. Nové zariadenie nahradilo pôvodné, ktoré bolo morálne aj fyzicky opotrebované, keďže slúžilo takmer štvrťstoročie.

Čo znamená nákup takýchto strojov a zariadení pre našu spoločnosť?

– Uvedené zariadenia zabezpečujú plnenie požiadaviek pre výrobu v ŽP a.s. a tiež zvyšujú bezpečnosť pri práci. Okrem lokomotív ide o nové zariadenia, ktoré nahradili pôvodné. Tie už po technickej stránke nevyhovovali ďalšiemu prevádzkovaniu. Pri lokomotíve ide o zmodernizovanie staršej mašiny, pričom pôvodné ostávajú len určité časti podvozku. Ostatné súčasti, vrátane pohonu, sú úplne nové.

Musia prejsť zamestnanci, ktorí budú obsluhovať jednotlivé zariadenia, školením? Alebo fungujú na princípe, ktorý im je známy?

– Pokiaľ ide o pracovné stroje a manipulačnú techniku, je potrebné, aby obsluhujúci personál vlastnil preukaz obsluhy motorových vozíkov a strojov. Vydáva ho oprávnená osoba a je platný na určité obdobie s vykonaním opakovaných skúšok. Zaškolenie obsluhy nie je zamerané iba na ovládanie zariadenia, ale aj na bežnú údržbu, prípadne kontrolu stroja pred a po vykonaní prác. V niektorých prípadoch ide o podobné zariadenia, ktoré už zamestnanci poznajú, napríklad hydraulický nakladač TEREX/FUCHS či bočný vysokozdvižný vozík. Samozrejme, môžu sa vyskytnúť rozdiely v spôsobe ovládania, no podstata ostáva rovnaká. Odbor technického a investičného rozvoja však zabezpečuje aj dodávku úplne nových zariadení, pričom zaškolenie obsluhy môže trvať aj viac dní.

Modernizácia vozového parku, strojov či zariadení je teda nevyhnutná. Sú v najbližšom období v pláne aj ďalšie významnejšie investície?

– Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a jej dcérske spoločnosti investujú nemalé finančné prostriedky do údržby, opráv a aj do nákupu nových technologických zariadení a tiež do obnovy strojov. Tieto nákupy sú zaraďované do investičného plánu pre aktuálny rok, avšak istá časť sa realizuje aj mimo neho, v rámci rezervy plánu, podľa operatívnych požiadaviek v priebehu roka. Nakoľko sa vo všeobecnosti predĺžili termíny dodaní pri väčšine zariadení (tento stav sa zhoršil aj vplyvom pandémie), je potrebné „načasovať“ dodávku konkrétnych strojov, a to nie iba z technického hľadiska, ale aj po finančnej stránke. Mnohokrát sú dodávatelia viazaní na subdodávky od iných dodávateľov, pričom oneskorenie subdodávky môže mať vplyv aj na konečný termín dodania finálneho zariadenia či technologickej linky. V súčasnosti pracujeme na konečnej verzii investičného plánu pre rok 2024. Ako je zvykom, bude obsahovať aj nákup rôznych technologických zariadení a strojov pre našu akciovú spoločnosť.

Nový hydraulický nakladač TEREX/FUCHS MHL 360F. Foto: Ľ. Marek
Nový hydraulický nakladač TEREX/FUCHS MHL 360F. Foto: Ľ. Marek