Zamestnanci boli oboznámení s aktuálnou situáciou

Za účasti členov Predstavenstva akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.), na čele s Vladimírom Sotákom, jej predsedom a generálnym riaditeľom, sa 15. novembra uskutočnil v Dome kultúry aktív technicko-hospodárskych zamestnancov ŽP a.s. Takmer štyristo pracovníkov materskej spoločnosti a jej dcér bolo oboznámených s aktuálnym dianím vo fabrike, výsledkami hospodárenia, prognózami do budúcnosti, ako aj ďalšími novinkami v rámci fungovania najväčšieho hutníckeho závodu na Horehroní.

Prítomných najskôr privítal generálny riaditeľ Vladimír Soták. V krátkosti sa vrátil k hodnoteniu minulého roka a zároveň zhodnotil aktuálne mesiace. „Vieme, že vlaňajšok bol z hľadiska hospodárenia podbrezovských železiarní veľmi dobrý. V priemysle však prichádzajú aj krízy. Naša fabrika má viac ako 180 rokov a už vieme, ako sa s nimi popasovať. Prvý polrok 2023 bol lepší, v druhom je situácia na trhoch horšia. Napriek všetkému som spokojný s doterajšími výsledkami. Zároveň verím, že prídu aj lepšie časy. My budeme pripravení,“ ubezpečil zaplnenú sálu.

Generálny riaditeľ tiež pripomenul neustále napredovanie Železiarní Podbrezová v oblasti modernizácie zariadení, ktorá je nevyhnutná z dôvodu konkurencieschopnosti. Vyzdvihol fungovanie školy, nemocnice, futbalového klubu a ďalších odvetví, ktorých život ovplyvňujú železiarne. Pristavil sa tiež pri sociálnej oblasti, ktorá je jednou z priorít vedenia. „Vďaka výborným výsledkom sme vlani zvýšili mzdy až o 16 percent a každému zamestnancovi sme prispeli sumou tisíc eur na zvládnutie energetickej krízy. Myslíme aj na našich dôchodcov. Podobne ako vlani, aj tento rok dostanú na Vianoce mäsový balíček, rovnako tak všetci naši zamestnanci,“ doplnil V. Soták.

Členovia Predstavenstva ŽP a.s. počas aktívu v Dome kultúry v Podbrezovej. Foto: M. Gončár
Členovia Predstavenstva ŽP a.s. počas aktívu v Dome kultúry v Podbrezovej. Foto: M. Gončár

Nie je dôvod na paniku

Následne o hospodárskych výsledkoch podrobnejšie informoval Marian Kurčík, ekonomický riaditeľ ŽP a.s. „Prvých päť mesiacov tohto roka bolo relatívne dobrých. Následne sa začala situácia na trhoch zhoršovať. Znížili sme výrobu, predaj a aj ceny. Uvedomujeme si, že záver aktuálneho a najmä celý nasledujúci rok bude náročný,“ povedal. Zároveň však poznamenal, že nie je dôvod na paniku, keďže dlhoročné skúsenosti s vedením fabriky pomáhajú a aj v minulosti pomohli prekonať krízy rôzneho druhu.

Vladimír Soták mladší, obchodný riaditeľ ŽP a.s., informoval o situácii na trhoch i o prognózach do najbližších mesiacov. Miloš Dekrét, výrobný riaditeľ, spolu s Martinom Domovcom, technickým riaditeľom ŽP a.s., predostreli konkrétne čísla. Prítomní boli oboznámení s celkovým počtom doteraz vyprodukovaných výrobkov v aktuálnom kalendárnom roku, ale aj o mnohých investičných akciách smerom k modernizácii a efektívnosti výroby. 

Benefity pre zamestnancov

Ján Villim, personálny riaditeľ ŽP a.s., zasa vyzdvihol množstvo benefitov, ktoré fabrika poskytuje svojim zamestnancom. Informoval o aktuálnom počte pracovníkov, priemerných mzdách, koncoročných odmenách a aj o ďalších aktivitách, ktoré by mali zastabilizovať pracovníkov či prilákať nových. Zamestnanci, ktorí chcú v tomto roku odísť do predčasného a starobného dôchodku alebo tí, ktorí tak plánujú v budúcnosti, dostali od vedenia nové podmienky. Aj tie sú súčasťou spomínaných aktivít pre stabilizáciu počtu pracovníkov v železiarňach.

Vlastná cesta

Po príhovoroch jednotlivých riaditeľov a oboznámení sa s aktuálnym dianím v ŽP a.s. poďakoval prítomným Marian Kurčík. „ŽP Group je veľká a silná spoločnosť, známa v celej Európe i vo svete. Sme súčasťou jednej veľkej rodiny. Ďakujem vám za odvedenú prácu a prajem všetko dobré.“

Vladimír Soták v závere ubezpečil, že podbrezovská fabrika je pripravená na rôzne situácie. „Sme stabilní, finančne zabezpečení a ideme naďalej vlastnou cestou. Verím, že budeme úspešní vo výrobe, športe, zdravotnej starostlivosti a vo všetkom, čo robíme. Chceme, aby sa nám tu žilo čo najlepšie. Všetkým vám prajem pevné zdravie,“ uzavrel generálny riaditeľ.