Druhá etapa opravy koľaje

Po vytrhnutí koľajových párov a odvezení starého štrkového lôžka je navezené nové štrkové lôžko z UHK, ktoré bude následne zhutnené a vytvarované ako základ pod novú koľaj. Foto: P. Krajan

V termíne od 5. do 24. augusta prebiehala, súbežne s plánovanou odstávkou oceliarne, aj druhá etapa opravy spojovacej koľaje č. 1 medzi starým a novým závodom.

Z dôvodu zabezpečenia ostatnej výroby opravovali pracovníci prevádzkarne doprava koľaje po častiach, a to v trojdňových výlukových blokoch, prerušovaných prevádzkou pomalou rýchlosťou. „Z dôvodu situovania koľaje v záreze sme museli technologicky preriešiť odsun a prísun materiálu na stavbu cez upravený železničný most ponad cestu I/66 a jazdou vozidiel v osi koľaje do zárezu,“ uviedol Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava. „Za jeden výlukový blok vymeníme 37,5 metra koľaje. Celkovo by sme mali opraviť 200 metrov. Hlavným dodávateľom je spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice,“ doplnil.

Tretia etapa opravy je naplánovaná na apríl 2024 a bude realizovaná opäť počas strednej opravy v prevádzkarni oceliareň.