Finišuje búranie nemocnice v Podbrezovej

Kvôli veľmi zlému technického stavu boli zbúrané všetky stavby v areáli bývalej nemocnice. Foto: T. Kubej

Od polovice júla prebieha v Podbrezovej búranie starej nemocnice, ktorá je spolu s pozemkom majetkom akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Pre nevyhovujúci stav jednotlivých budov v areáli bolo rozhodnuté, že najlepším riešením je schátrané stavby zbúrať.

V týchto dňoch finišujú búracie práce, ktoré by mali byť uzavreté do konca augusta. Podľa slov Petra Drugdu z odboru technického a investičného rozvoja ide postup presne podľa harmonogramu. V areáli bývalej nemocnice bolo často vídať aj hasičské autá. „Keďže v okolí pozemku sú aj obytné domy, pravidelne kropíme všetko vodou tak, aby sa čo najmenej prášilo. Okrem našich podnikových hasičov zabezpečujú kropenie aj dobrovoľní hasiči, napríklad z Valaskej a Michalovej,“ povedal P. Drugda.

Bývalá nemocnica v Podbrezovej tesne pred začatím búracích prác. Foto: R. Rybovič

Nahromadený stavebný odpad z búracích prác zhodnocuje oprávnená organizácia a výstup z recyklácie sa využije na ďalšie stavebné práce. „Znamená to, že prioritne budú zasypané a zhutnené miesta po podpivničených priestoroch zbúraných objektov až po úroveň terénu a prebytočný materiál ostane v areáli na kopách. Bude sa dať použiť ako druhotný stavebný materiál pri ďalšej stavebnej činnosti, napríklad na zásypy, vyrovnávanie terénu, alebo tiež opravu ciest,“ vysvetlil P. Drugda. Ako doplnil Martin Sladký, vedúci odboru technického a investičného rozvoja, podľa platnej legislatívy na Slovensku musí byť stavebný odpad, v prevažnej miere, zhodnocovaný a nemôže sa suť voziť na skládky odpadov ako v minulosti.

Pozemok chcú využiť

Miesto, kde stála nemocnica, plánuje vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová v budúcnosti plnohodnotne využiť. „Zatiaľ ešte nemáme odsúhlasený konkrétny projekt, no podľa požiadaviek vedenia a rozhodnutia by sa mal pozemok zužitkovať za účelom bývania pre zamestnancov,“ informoval M. Sladký.Hasiči počas búrania pravidelne kropili vodou pozemok i okolie. Foto: T. Kubej

Areál bývalej nemocnice v Podbrezovej vlastnia železiarne už dve desaťročia. „Už v čase kúpy boli nehnuteľnosti zakúpené ako schátrané a nevhodné k bývaniu. Počas ďalšieho obdobia sa nevyhovujúci technický stav len zhoršoval. Presakovali, napríklad, podzemné vody do suterénnych priestorov, strechy boli nevyhovujúce, schátrané a robili sme len najnutnejšie opravy k zachovaniu objektov. Hoci sme chceli v posledných rokoch aspoň hlavnú budovu nemocnice zachrániť a rekonštruovať, nakoniec bolo rozhodnuté, že kvôli veľmi zlému technického stavu zbúrame všetky stavby a v budúcnosti postavíme nové. Celý pozemok ostáva naďalej vo vlastníctve Železiarní Podbrezová,“ dodal v závere vedúci odboru technického a investičného rozvoja.