Generálna oprava pásového žeriavu trvala viac ako mesiac

Pásový žeriav na šrotovom poli Piesok. Foto: T. Kubej

Pásový žeriav E 25, s evidenčným číslom 143 na šrotovom poli Piesok, prechádza plánovanou generálnou opravou. Na stroji s nosnosťou 25 ton boli odstránené viaceré nedostatky. Žeriav slúži akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová od roku 1961. Servis vykonala firma ND LOR Uničov, a.s.

„Oprava sa začala 24. júla a jej ukončenie je plánované predbežne na 25. augusta, spolu s ukončením opráv v oceliarni. Predošlá generálna oprava sa uskutočnila v roku 2017,“ informoval v úvode Ivan Strigáč, prevádzkový technik zdvíhacích zariadení v prevádzkarni oceliareň.

Pásový žeriav slúži na vysypanie a drvenie vápenatej trosky zlievanej z hlavnej panvy, po doliatí v stredisku zariadenia plynulého odlievania, do bulerov umiestnených v priestoroch strediska keramika. „Bulere sú koľajovou dopravou prevážané zo strediska keramika starý kanál na stredisko šrotové pole Piesok. Následne sú z vagónov odobraté pásovým žeriavom, ktorý z nich vyklopí zliatu sformovanú vápenatú trosku v tvare bulera. Potom už dochádza k jej ochladeniu a drveniu pomocou veľkého závažia uchopeného magnetom, ktorý je zavesený na háku kladnice na konci ramena,“ vysvetlil I. Strigáč.

Práce počas opravy

Počas generálnej opravy realizovali pracovníci vyššie spomínanej firmy viacero úloh. „Prvou z nich bola potrebná kompletná demontáž ústrojenstva mechanickej časti strojovne. Demontované časti boli vykladané pomocou autožeriava na pripravené palety. Po demontovaní ústrojenstva nasledovalo uvoľnenie matice kráľovskej hriadeli, ktorá spája vrchnú strojovňu s podvozkom. Spočiatku sa nám nedarilo maticu uvoľniť, preto sme začali s prípravou jej prepálenia. To by malo za následok poškodenie kráľovskej hriadeli, ktorú by sme museli vymeniť. Táto operácia je časovo i finančne náročná a ohrozila by časový plán ukončenia opravy,“ opísal problémy počas opravy I. Strigáč.

Nakoniec sa po vynaloženom úsilí pracovníkov firmy ND LOR Uničov maticu kráľovskej hriadeli podarilo uvoľniť a mohlo sa pokračovať v oprave podľa plánu. „Odľahčenú strojovňu bolo možné nadvihnúť pomocou štyroch na rohoch ukotvených hydraulických zdvihákov a následne pokračovať vo výmene otočového venca i oprave koľajníc otoče. Po ukončení opravy otoče sa pokračovalo v montáži strojovne, ktorá sa musí spojazdniť aj otočiť pred opravou poslednej časti generálky pásového žeriavu, a tou je podvozok. V čase uzávierky novín sa na podvozku intenzívne pracuje.“

Okrem externej firmy sa do realizácie generálnej opravy pásového žeriavu zapojili aj pracovníci elektroúdržby akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. „Pod vedením majstra Michala Vojenčiaka odpájali a zapájali elektromotory a budú spolupracovať aj pri ich oživení. Generálne opravy sa snažíme plánovať každých päť rokov,“ dodal v závere I. Strigáč.