Prípravy na augustovú opravu v oceliarni sa začali už minulý rok

Pripravené náhradné diely na zariadenie plynulého odlievania. Foto: M. Boháčik

Takmer počas celého augusta bola oceliareň v podbrezovských železiarňach odstavená. Dôvodom bola rozsiahla stredná oprava. Keďže ide o náročnú akciu, oslovili sme Petra Gernica, vedúceho strediska prevádzková strojná údržba, aby nám priblížil proces príprav.

Kedy sa začala stredná oprava v oceliarni a koľko potrvá?

– Stredná oprava v oceliarni sa začala 4. augusta, ale prípravné práce sme realizovali o deň skôr – v nočnej zmene 3. augusta, po doliatí sekvencie, keď sme začali s demontážnymi prácami a v príprave na rekonštrukciu sekundárnej komory zariadenia plynulého odlievania. V stredisku EOP sme vymenili nístej pece EAF. Koniec opravy bol pôvodne plánovaný na 25. augusta, ale kvôli vynúteným väčším opravám stavebných základov sa oprava o niekoľko dní predĺži.

Samotné prípravy ste ale realizovali oveľa skôr…

– Prípravy na opravu sa začali už v priebehu roka 2022, kedy sme oslovili firmu Danieli na zhodnotenie stavu konštrukcie sekundárnej komory a zameranie liacich oblúkov jednotlivých liacich prúdov. V rámci našich plánovaných opráv v auguste a decembri 2022 sme sanovali poškodenia na horizontálnych a vertikálnych nosníkoch. Oprava si vyžadovala najskôr mechanické odstránenie nečistoty, nánosov a niektoré časti bolo potrebné opáliť od ocele. Nasledovalo pieskovanie a naváranie spevňovacích platní. Menili sme aj prístupové plošiny, ktoré boli v zlom stave. Aj v ostatných strediskách bola príprava niekoľkomesačná. Spočívala v objednaní a nákupe materiálov, výrobe náhradných dielov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre uskutočnenie plánovaných opravárenských prác.

Aké prevádzkarne sa podieľajú na oprave? Prizvali ste na pomoc aj externé firmy?

– Na oprave sa podieľajú interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne, elektroservisu a zamestnanci odboru technického a investičného rozvoja. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečujú prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne alebo na obslužných zariadeniach, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre plynulý priebeh. Zamestnanci odboru zásobovania a strediska výroby náhradných dielov a náradia zabezpečujú nevyhnutný materiál a náhradné diely. Na oprave, okrem interných zamestnancov, participovali aj zamestnanci externých firiem, ktorí zabezpečovali rôzne špecifické práce a revízie zariadení. Celkovo sa do opravy zapojilo asi 300 zamestnancov.

Podrobnejšie informácie o strednej oprave v oceliarni a jej priebehu vám prinesieme v nasledujúcom vydaní novín Podbrezovan.