Silné letné búrky dokážu spôsobiť problémy železiarňam aj výpočtovej technike

Augustová búrka nad novým závodom. Foto: I. Mihaliska

Letné búrky sú zdrojom príjemného osvieženia počas horúcich dní. Ak sú však príliš silné, stávajú sa nebezpečné. Sprevádza ich hustý dážď, silný vietor, krupobitie a najmä blesky. Takéto vyčíňanie prírody dokáže spôsobiť veľké materiálne škody na majetku a ohroziť život a zdravie ľudí. bbb

Silné búrky spôsobujú, okrem iného, aj výpadky elektrickej energie. Preto aj v podbrezovských železiarňach dávajú prudké zmeny počasia do pozoru pracovníkov v jednotlivých strediskách. Najväčší problém predstavuje vyčíňanie počasia pre malé vodné elektrárne, ktoré zásobujú elektrickou elektrinou našu spoločnosť.

„Ak nastane búrka, musíme oddeliť napájanie starého a nového závodu elektrickou energiou z dôvodu, aby pri výpadku niektorej z prívodných liniek nedošlo k úplnej strate napätia pre Železiarne Podbrezová,“ povedal Jozef Kováčik, vedúci strediska energetika v starom závode.

Naši energetici počasie neustále monitorujú. Majú tak 365 dní v roku prehľad o tom, čo sa deje a v prípade potreby sú pri prípadných problémoch ihneď k dispozícii.

„Počas leta sledujeme, ako sa búrkové pásmo vyvíja, odkiaľ búrka prichádza, v akej intenzite a aký má smer. Následne reagujeme na danú situáciu. Ak sa blíži silná búrka, malé vodné elektrárne odpájame od vedenia, aby nedošlo k poškodeniu generátorov,“ vysvetlil ďalej J. Kováčik.

Množstvo nečistôt

Ďalším problémom pri výdatných dažďoch sú zvýšené hladiny v jednotlivých privádzačoch.

„Voda so sebou berie z brehov rôzne nečistoty. Nejde pritom len o konáre, pokosenú trávu či iný prírodný odpad, ale aj odpad produkovaný ľuďmi. V takomto prípade musíme hate neustále čistiť,“ pokračoval J. Kováčik a pripomenul, že túto činnosť nevykonávajú len zamestnanci energetiky, ktorí sú práve v pracovnej zmene, ale keď je potrebné, zvolávajú sa aj kolegovia, aby dostali situáciu čím skôr do normálu.

Pracovníci prevádzkarne energetika tiež zabezpečujú dodávanie pitnej vody pre podbrezovské železiarne i okolie. „Prevádzka je zabezpečená neustále, aj keď dôjde k výpadku. Ak je výpadok elektrickej energie dlhší, nahrádzame ho na sieti nezávislým náhradným zdrojom,“ povedal. 

 Mnohí si stále pamätáme silnú júlovú búrku, ktorá sa prehnala Podbrezovou a okolím a na niekoľko dní boli viaceré časti obce bez elektriny. „V tomto prípade ide o napájanie, ktoré zabezpečuje Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina. Porucha bola vážnejšieho charakteru, preto aj jej odstránenie trvalo dlhšie,“ uzavrel J. Kováčik.

Problémy so zariadeniami

Letné búrky môžu spôsobiť problémy aj pracovníkom ŽP Informatika s.r.o. Hrozí totiž riziko poškodenia výpočtovej techniky, podobne ako pri bežných elektrospotrebičoch v domácnostiach.

„Ak je počas búrky zariadenie zapojené do elektrickej siete, môže dôjsť k prepätiu a následnému poškodeniu. Najčastejším problémom býva poškodenie napájacieho zdroja, prípadne celého zariadenia,“ vysvetlil Marek Gaboň, vedúci odboru technickej podpory ŽP Informatika s.r.o.

Ako ďalej poznamenal, najčastejšie dochádza k poškodeniu napájacích zdrojov. Tieto poruchy si však nevyžadujú dlhý čas na opravu. „V prípade vážnejšieho poškodenia trvá obnova dlhšie, ale snažíme sa opraviť, prípadne vymeniť takéto zariadenie čo najskôr, aby bolo pripravené pre užívateľa. V prípade poruchy v sieťovej infraštruktúre, ak zariadenie nemá samostatný zdroj, je nutné dané zariadenie nakonfigurovať a následne vymeniť,“ doplnil. Marek Gaboň dodal, že práve tieto poruchy majú vyššiu prioritu.

„Preto sa môže stať, že aj výmena zdroja na koncovom zariadení sa predlží. Dôležité je, aby po silnej búrke bola kompletne obnovená sieťová infraštruktúra.“

Záložné zdroje

Naša spoločnosť je však zabezpečená a vo väčšine sieťových uzlov má zariadenia pripojené cez záložné zdroje, ktoré sú schopné zabezpečiť funkčnosť v dĺžke niekoľkých desiatok minút v beznapäťovom stave. Tie zároveň slúžia aj ako prepäťová ochrana.

„V dátovom centre v starom závode, okrem elektrického záložného zdroja (UPS), máme navyše motorgenerátor, ktorý štartuje po 30-tich sekundách pri strate napätia. Stará sa o napájanie celej serverovne počas výpadku. V súčasnej dobe prebieha príprava na osadenie podobného motorgenerátora aj v dátovom centre v novom závode. Momentálne chod najdôležitejších zariadení zabezpečuje, okrem UPS, aj menšia elektrocentrála. Taktiež dôležité koncové zariadenia majú svoje UPS,“ doplnil M. Gaboň.

Zariadenia vypínajte

Vo výnimočných prípadoch môže nastať, že počítač je pri búrkach zasiahnutý prepätím. V takomto prípade hrozí strata uložených dát. „Z posledných rokov nemám osobnú skúsenosť s takýmto prípadom. Skôr dochádza k stratám dát pri bežnom používaní zariadení. Preto by som aj touto cestou chcel poprosiť pracovníkov, aby si svoje dáta zálohovali.“

Výhodou dnešnej modernej doby je aj skutočnosť, že zariadenia sú čoraz kvalitnejšie a tým i bezpečnejšie.

„V minulosti, pred vznikom ŽP Informatika s.r.o., sme počítače skladali sami. Keďže v tej dobe nebolo možné zohnať kvalitnejšie komponenty, často sa po búrkach, ale aj po elektrických revíziách stávalo, že sme na počítačoch museli meniť aj desať zdrojov. S prechodom na zariadenia od firmy Dell sa tieto poruchy eliminovali na niekoľko kusov ročne. V každom prípade, počas búrky je najlepšie dané zariadenie odpojiť od elektrickej a dátovej siete,“ uzavrel M. Gaboň.