Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Časť 15: Stála expozícia majstra Jána Kulicha

Expozícia Jána Kulicha v zreštaurovanom priestore Rubigallovej veže. Foto: archív

Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najzachovalejších a typologicky najzaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali uhorskí panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od jeho prvopočiatkov až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a začalo sa so systematickou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, k čomu dopomáha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.

V priestoroch hradu bola v roku 2012 nainštalovaná stála expozícia výberu z tvorby profesora Jána Kulicha. Návštevníci sa môžu s prvou časťou vystavovaných diel zoznámiť už na dolnom nádvorí. Vysoko reprezentatívny priestor nádvoria bol obohatený o autorské odliatky Svätopluka, Mateja Bela a bronzovú sochu Havrana. Všetky symboly, ktoré tieto sochy v sebe nesú – Svätopluk ako symbol hrdosti Slovákov, Matej Bel (polyhistor) ako symbol všestrannej vzdelanosti a Havran ako symbol Mateja Huňadyho (Hunyady), zvaného Korvín (Corvinus), sú späté s hradom a zároveň podávajú svedectvo o Kulichovom trvalom vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu národa.

Obnova druhého nadzemného podlažia Rubigallovej veže

Ďalšiu časť stálej expozície majstra J. Kulicha tvorí výber diel inštalovaných v priestore Rubigallovej veže. Výstavný priestor bol zreštaurovaný v roku 2012. Primárnym cieľom reštaurátorských prác sa stala záchrana hmotnej podstaty originálu a obnova pôvodného výtvarného výrazu v čo najautentickejšej podobe tak, aby sa zachovali a rešpektovali pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela. Z realizovaných prác je potrebné spomenúť rekonštrukciu trámového stropu s ručne maľovanou mešternicou (hlavná hrada) a prezentáciu historizujúcich prvkov v podobe prevétu, kamenných otvorov a krbu.

Najnáročnejšou realizáciou bolo reštaurovanie stropu. Najskôr bola odstránená deliaca tehlová priečka. Po odstránení zateplenia stropu podbitím a omietnutím z minulosti sa ukázali pomerne rozsiahle poškodenia celej pôvodnej drevenej konštrukcie mešternice, nosných trámov a tiež foršní záklopu. V dôsledku poškodenia hnilobou museli byť foršne, z dôvodu ich sanovania, ako aj doplnenia odhnitých častí a rekonštrukcie farebnosti, demontované. Reštaurované boli mimo objektu hradu.

V priebehu reštaurátorských prác sa zistilo, že juhovýchodné záhlavie rozmerovo hrubej a dlhej dubovej mešternice v múre zhnilo natoľko, že došlo k jeho odtrhnutiu. Náročnými technologickými a technickými postupmi sa podarilo tento podporný trám konštrukcie stropu zachrániť a prinavrátiť mu jeho pôvodné konštrukčné vlastnosti. Na záver bola na mešternici realizovaná rekonštrukcia jej dekoratívnej maliarskej výzdoby šablónou, jedinej v kontexte monochrómne farebne natretých nosných trámov a foršní záklopu.

Libreto a ideový zámer Kulichovej expozície

Ján Kulich pri práci s kopytom. Foto: archívV opisovanom priestore sú prezentované diela s ľudovým motívom v podobe bronzových plastík Jánošíka, Baču Nosáľa, Vynášania Moreny alebo jednotlivých členov legendárnych Rinaldovcov. Steny expozície sú lemované kolekciou desiatich medailí s názvom „Svätci na Slovensku“. Pozornosti návštevníkov by nemala ujsť séria bronzových reliéfov s pomenovaním „Osudy“. Výstavu tematicky dopĺňajú kresby a zvyšné bronzové medaily.

Inštalácia expozície na hrade je výberom z tvorby majstra Kulicha a svojím obsahom predstavuje hlavný okruh autorovho tvorivého záujmu. Koncepcia výstavy sleduje stvárňovanie tém z histórie a rôznych prejavov tradičnej kultúry, ktoré sa autorovi stali celoživotným programom.

V nasledujúcom čísle novín Podbrezovan vám prinesieme ďalšiu časť seriálu, v ktorom odhalíme etapy dvadsaťročnej systematickej obnovy hradu Ľupča.