Zimná údržba bola aj túto zimnú sezónu bezproblémová

Najviac práce mali zamestnanci dopravy na prelome januára a februára. Foto: P. Krajan

S prichádzajúcou jarou sa v našej spoločnosti končí zimná údržba chodníkov, ciest a koľajísk. Tohtoročná zima bola väčšinou mierna, hoci na prelome januára a februára výdatne nasnežilo, neskôr udreli aj silné mrazy. Pracovníci prevádzkarne doprava však boli pripravení a bez problémov zvládali plynulo udržiavať komunikácie vo vyhovujúcom a bezpečnom stave.

Vedenie dopravy sa na zimu pripravovalo s časovým predstihom a rovnako ako minulý rok, aj teraz vypracovalo operatívny plán na celú sezónu. „Plán stanovuje základné pravidlá a rozsah zimnej údržby a vždy na jeseň je aktualizovaný na príslušnú zimnú údržbu,“ vysvetlil Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava. Aj počas aktuálnej zimnej sezóny pribudli nové stroje, ktoré zabezpečovali údržbu. Dve nové TATRY Phoenix sklápač sa podieľali na odvoze snehu mimo komunikácií a parkovísk.

K zvládaniu udržiavania ciest, chodníkov či koľajísk pomohlo zamestnancom dopravy aj sledovanie predpovede počasia. „Mapovali sme poveternostné podmienky a keďže po pomerne výdatnom snežení malo prísť obdobie silných mrazov, snažili sme sa odhrnúť čo najviac snehu z komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov, aby sa nám po zamrznutí netvorili zľadovatené plochy, ktoré sú nebezpečné. Tam, kde sa ľad vytvoril, sme niekoľkokrát denne vykonávali posyp,“ priblížil práce počas tohto obdobia P. Krajan.

Najproblematickejšie dni boli na prelome mesiacov január a február, kedy nasnežilo a následne prišli mrazy. „Je potrebné povedať, že to nebolo nič výnimočné. Nielen táto, ale aj posledné zimy boli mierne. To sa však nedá porovnať so zimou v roku 2006/2007, kedy nám sneh na železničnej vlečke dal poriadne zabrať,“ dodal.

Vybité batérie

Problémom pri silnejších mrazoch sú každoročne aj vybité batérie v služobných vozidlách. Vedúci prevádzkarne ozrejmil: „V prípade silnejších mrazov majú problém tie, ktoré sa využívajú nepravidelne na krátke trasy, s častými štartmi motora. Aj keď auto stojí, akumulátor vozidla je stále zaťažený monitorovacou jednotkou GPS. Ak sa auto použije len na krátku trasu a akumulátor sa činnosťou spaľovacieho motora a alternátora nestihne dostatočne nabiť, nastáva problém. Pravidelne sa s ním stretávame v pondelok po víkende. Situáciu riešime štartovaním cez káble, dobíjaním akumulátora v našom autoservise a až v prípade, že akumulátor nevykazuje dostatočnú kapacitu, pristupujeme k jeho výmene.“

Železničná doprava

Zimné mesiace mali vplyv aj na fungovanie železničnej dopravy. S príchodom chladného obdobia sa musia zamestnanci viac zaodieť, čo im spôsobuje ťažší pohyb v koľajisku. Taktiež si musia dávať pozor na pošmyknutie. „Výhybky, ktoré nemajú elektrický ohrev, si musia očistiť, aby sa dali bezpečne prestavovať a prechádzať. Na pravidlá bezpečného pohybu v zimnom koľajisku sú však pripravení a na jesennom školení im to pravidelne pripomíname.“

Príprava na upratovanie

S končiacou sa zimnou sezónou bude postupne prichádzať obdobie upratovania. Kedy s ním začnú a čo bude jeho podstatou? „Po zimnom období, keď už nebude potrebné posypovať komunikácie a oteplí sa, začneme cesty upratovať zametacím vozidlom, aby sme odstránili zvyšky materiálu. Zároveň využijeme prvé výdatné jarné dažde, aby sa komunikácie spláchli a aby sa neprášilo. Vždy koncom marca robíme prehliadku poškodenia ciest, aby sme vedeli zvoliť technológiu opravy výtlkov a naplánovať ich opravu,“ povedal vedúci prevádzkarne doprava.

Modernizácia lokomotív

Okrem bežných povinností sa pracovníci dopravy minulý mesiac venovali aj priebehu obnovy troch lokomotív, ktoré boli modernizované z rady 740 na radu 723.7 v spoločnosti CZ LOKO a.s. „V závere februára sme boli v závode CZ LOKO a.s. v Jihlave na prebierku lokomotív 723.726 a 723.727. Lokomotíva 723.728 by mala byť hotová koncom marca. Po preprave do Podbrezovej nás bude čakať skúšobná prevádzka, školenie údržby a obsluhy týchto lokomotív,“ povedal na záver P. Krajan.

O podrobnostiach projektu obnovy lokomotív prinesieme čitateľom informácie v ďalších vydaniach novín Podbrezovan.