Vo februári odišli

do predčasného starobného dôchodku
Olga ČIEFOVÁ
Anton ČIŽMÁR
Imrich KOVÁČ
Viera KOVÁČIKOVÁ
Michal MIKLOVIČ
Ján NAGY
Ivan ŠTEFANČÍK
Miroslav VEŽDÚR

do starobného dôchodku
Eva MIŠUNOVÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.