Zmeny v benefitoch pracovných a životných jubileí

Odmeňovanie zamestnancov, ktorí majú počas roka významné pracovné alebo životné jubileum, je v našej spoločnosti dlhodobo zaužívané. Ide o benefit, ktorý vyplýva z Programu predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. V aktuálnom roku pribudla novinka, ktorou je odmena už za odpracovanie pätnástich rokov. Ďalšou zmenou je navýšenie súm pri dovŕšení životných jubileí.

Odmena za pracovné alebo životné výročie bude zamestnancovi vyplatená v prípade, že sa v príslušnom mesiaci dožíva pracovného alebo životného výročia a zároveň je v evidenčnom stave zamestnancov ku dňu, kedy mu vzniká nárok na výplatu odmeny.

Pri životných výročiach sú odmeny vyplácané zamestnancom, ktorí v danom mesiaci dovŕšia 50, 55 a 60 rokov. Podmienkou je však nepretržité odpracovanie minimálne posledných desiatich rokov v ŽP a.s. Pri oslave 50. narodenín dostane zamestnanec k výplate odmenu 200 eur, pri 55. výročí je to 250 a pri šesťdesiatke 300 eur.

Pri pracovných výročiach sú odmeny vyplácané jubilantom za odpracované roky v našej spoločnosti. Za 15 rokov je to 150 eur, za 20 rokov 250 eur, za 25 rokov 300 eur, za 30 rokov 350 eur, za 35 rokov 400 eur, za 40 rokov 450 eur a za 45 rokov 500 eur. Pripomíname, že všetky odmeny podliehajú zdaneniu.

V pravidelnej rubrike v novinách Podbrezovan uverejňujeme mená všetkých životných jubilantov, čiže aj tých, ktorí nespĺňajú podmienky uplatnenia odmeny (napríklad 50-tnik, ktorý robí v ŽP a.s. menej ako 10 rokov). Mnohí z nich nadobúdajú dojem, že uverejnením svojho mena v novinách majú nárok aj na odmenu. Ešte raz pripomíname, že podmienkou pre vyplatenie odmeny je nepretržité odpracovanie posledných desiatich rokov v našej spoločnosti.

Čo ak sa v novinách nenájdete, pritom ste si istý, že máte nárok na odmenu alebo si neprajete byť v zozname jubilantov?

Poverený zodpovedný zamestnanec odboru personalistiky a miezd na začiatku každého mesiaca zasiela oddeleniu infomédií menný zoznam jubilantov, ktorý je následne zverejnený v novinách Podbrezovan. V prípade, že zamestnanec, ktorý spĺňa podmienku na vyplatenie odmeny v novinách nie je uvedený, je povinný oznámiť túto skutočnosť odboru personalistiky a miezd. Ak si zamestnanec neželá zverejniť svoje jubileum v novinách, je potrebné oznámiť túto požiadavku odboru personalistiky a miezd minimálne mesiac pred jeho dovŕšením.