V marci blahoželáme

Pracovné jubileá
15 rokov
Tomáš HERICH
Lívia CHROMEKOVÁ

20 rokov
Jaroslava SITARČÍKOVÁ
Ján TOMČÍK

25 rokov
Rastislav KORALKA
Peter KOVALČÍK
Jozef NÁTER
Ján SPÁČ

35 rokov
Stanislava SCHMIDTOVÁ

Životné jubileá
Alena AUXTOVÁ
Marek BABEĽA
Juraj BOBÁK
Eva CIBUĽOVÁ
Ľubomír HLÁSNIK
Rastislav KORALKA
Milan MATOŠ
Martina MITTERPACHOVÁ
Dušan SCHVARZBACHER
Peter ŤAŽKÝ
Juraj BÁNIK
Jozef BROZMAN
Bohuslava KORBELOVÁ
Ľubica SOKOLOVÁ
Radko SRNKA
Soňa DUBÉCIOVÁ
Pavol FAŠKO
Anna GIERTLOVÁ
Ján HĽADAJ
Zuzana JANOŠTIAKOVÁ
Vojtech KALICKÝ
Zuzana KOŠTIALOVÁ
Ladislav MEDVEĎ
Iveta MYDLIAROVÁ
Mária ROSÍKOVÁ
Ivan SILÁDI
Ing. Ján SOUŠEK
Pavol STACHURA
Ján SVINČIAK
Milan ŠVANTNER