Štvrtá modernizovaná lokomotíva už slúži v železničnej doprave

Životnosť obnovenej lokomotívy je rovnaká ako u novej. Foto: M. Gončár

V uplynulom roku investovalo vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová finančné prostriedky do modernizácie lokomotív, ktoré sú v správe prevádzkarne doprava. Odvtedy naplno slúžia svojmu účelu a ich spoľahlivosť vyzdvihujú aj samotní pracovníci strediska železničnej dopravy. Vďaka tejto obnove je železničná doprava v našej spoločnosti modernejšia, ekonomicky výhodnejšia a v neposlednom rade i komfortnejšia. 

Modernizácia pôvodných hnacích dráhových vozidiel, ktoré v podbrezovských železiarňach slúžia štyri desaťročia, však pokračuje i naďalej. V týchto dňoch bola do prevádzky, na železničnej vlečke medzi starým a novým závodom, nasadená aj štvrtá  modernizovaná lokomotíva, ktorá bola našej spoločnosti dodaná v januári. Pôvodne išlo o stroj radu 740 (ex T 448.0) a modernizáciou vznikla lokomotíva radu 723.7.

Aj v tomto prípade ju modernizovala česká spoločnosť CZ LOKO, a.s. „Podobne ako pri predošlých troch hnacích vozidlách, aj od tejto poslednej obnovenej lokomotívy očakávame, predovšetkým, znížené prevádzkové náklady a nižšiu poruchovosť. Zároveň budeme môcť diagnostikovať jej prevádzku, spotrebu a efektívnosť. Navyše, pracovníci dopravy budú mať oveľa väčší komfort, v porovnaní s pôvodnými lokomotívami,“ povedal Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava. V závere doplnil, že životnosť obnovenej lokomotívy je rovnaká ako u novej.

„Pohybuje sa od dvadsať do tridsať rokov, v závislosti od náročnosti prevádzky a kvality vykonávanej údržby,“ uzavrel. V súčasnosti je štvrtá obnovená lokomotíva už v plnej prevádzke.