Významné výročia v roku 2024

Stará Kachelmannka – jedna z prvých v podbrezovských železiarňach. Zo strojární Vyhne boli dodané spolu štyri. Foto: archív redakcie

V roku 2024 si pripomenieme viaceré významné výročia spájajúce sa s históriou podbrezovských železiarní. V minulom čísle sme vám v prvej časti predstavili historické míľniky od roku 1839, kedy komisia v zložení A. Lobkowitz, G. Schweizer a A. Glanzer rozhodla o umiestnení valcovne na výrobu železničných koľajníc pre Uhorsko, až po rok 1974, kedy bol položený základný kameň valcovne rúr s pretlačovacou stolicou a ťahárne rúr. V druhej časti sa pozrieme bližšie na novšiu históriu, konkrétne na roky 1979 až 2004.

45. výročie

Dňa 25. apríla 1979 bola otvorená valcovňa rúr s pretlačovacou stolicou, ktorej výrobným sortimentom sú oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla.

V rovnakom roku bolo prestavané aj dvojprúdové ZPO na odlievanie blokov štvorcového prierezu 200×200 mm.

40. výročie

V roku 1984 bol zavedený automatizovaný systém výroby a plánovania v ťahárni rúr 2.

Dňa 6. mája sa skončila v podbrezovských železiarňach éra parných lokomotív.

Dňa 28. augusta bola pre verejnosť otvorená prvá stála expozícia „Baníctvo a hutníctvo“ v priestoroch súčasného hutníckeho múzea.

Dňa 11. novembra sa začalo s demontážou starého – dvojprúdového vertikálneho zariadenia plynulého odlievania ocele.

35. výročie

V roku 1989 bola predĺžená hala ZPO a začalo sa s výstavbou novej kyslikárne.

Dňa 8. apríla bola ukončená rekonštrukcia „šalandy“ na bytové jednotky.

Dňa 16. mája, v rámci druhej etapy výstavby stredného odborného učilišťa, boli odovzdané dielne a telocvičňa.

Dňa 1. júla sa uskutočnila transformácia národného podniku Švermove železiarne Podbrezová na štátny podnik (n.p. boli od roku 1951).

V tom istom roku sa začalo aj s generálnou opravou vodného privádzača HC Dubová (práce na podzemnej časti v dĺžke 3 726 metrov boli ukončené v marci 1992).

V ťahárni rúr došlo v roku 1989 k rozšíreniu výrobného sortimentu o presné rúry do priemeru 162 mm a o rúry z nízko legovaných ocelí triedy 15, vyrábaných pre energetické strojárstvo. Zároveň pribudlo nové technologické zariadenie pre výrobu hrubostenných rúr.

V rovnakom roku bolo vo valcovni bezšvíkových rúr namontované značkovacie zariadenie firmy Reika.

30. výročie

Dňa 2. marca 1994 bolo na zariadení plynulého odlievania ocele uskutočnené prvé liatie kvadrátu 160 x 160 mm.

V marci rovnakého roku bola založená obchodná spoločnosť PIPEX Italia S.p.A., so sídlom v Miláne.

Dňa 18. apríla vo valcovni bezšvíkových rúr vyrobili prvú bezšvíkovú štvorcovú rúru valcovanú za tepla.

Dňa 1. septembra bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným Hotel Stupka.

25. výročie

Dňa 1. januára 1999 vznikla akciová spoločnosť ŽP Šport Podbrezová.

Dňa 19. marca začali v hutníckej druhovýrobe skúšobne vyrábať hydraulické rúry. Do konca júla postupne vyrábali až dvadsať rozmerov tohto sortimentu. Novým deliacim centrom boli v danom roku rozšírené kapacitné možnosti prevádzkarne.

Za deväť mesiacov bola zrealizovaná výstavba novej kaliarne (v hale vedľa ťahárne rúr 1), ktorá bola daná do užívania v apríli 1999.

Najvýznamnejšou akciou rovnakého roka bola modernizácia výtokového uzla tekutej ocele z medzipanvy zavedením posúvačových uzáverov.

V cestnej doprave bola v júli 1999 daná do užívania prístavba servisu s novým testerom motorov, brzdovou stolicou a čističkou.

V tom istom roku železiarne začali stavať budovu expedície pre valcovňu rúr.

V novembri 1999 bola v ťahárni rúr inštalovaná automatická linka na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním (pre dĺžky rúr do desať metrov).

V ťahárni rúr 2 bola inštalovaná linka na spracovanie výmenníkových rúr, čo bolo vlastne pokračovaním technologického toku linky na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním (inštalovaná bola do prvej haly).

Začala sa tiež prvá výskumná sezóna (máj až september) archeologického výskumu v lokalite obce Horná Lehota – Hrádok, v rámci ktorej bolo uskutočnených deväť sond. Štvorročný archeologický výskum finančne podporovali Železiarní Podbrezová.

20. výročie

Vo februári 2004 odliali na ZPO desiaty formát – kruh priemeru 260 mm.

V marci toho istého roku získali železiarne certifikát systému riadenia kvality podľa OHSAS 18 001.

Dňa 26. mája do skupiny ŽP Group pribudla Škoda TS Plzeň.

Karuselová pec vo valcovni bezšvíkových rúr, ktorú slávnostne otvorili pred 45 rokmi. Foto: archív redakcie