Roman Veverka: Zdroje kovového šrotu dnes vysychajú rýchlejšie

ŽP EKO QELET a.s. patrí medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú zberom a odhlasovaním starých vozidiel, výkupom a spracovaním oceľového šrotu a farebných kovov. Aj vedenie tejto dcérskej spoločnosti ŽP a.s. muselo vlani bojovať s náročnou situáciou na trhu. Pozitívny začiatok minulého roka totiž vystriedala degresia. Napokon však rok priniesol pozitívne výsledky.

Uplynulých dvanásť mesiacov sme hodnotili s Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Uplynulý rok mal mnoho špecifík, pričom priemysel sa pasoval s viacerými prekážkami. Aký bol z pohľadu spoločnosti ŽP EKO QELET a.s.?

– Stalo sa už štandardom, že bilancované obdobia dostávajú prívlastky náročné, nevyspytateľné, nepredvídateľné či turbulentné a ani minulý rok nebol výnimkou. Začali sme ho nad očakávania dobre. Prvé mesiace boli z pohľadu nákupu a predaja viac ako uspokojivé. Napriek tomu sme registrovali silnejúce signály o spomaľovaní ekonomík a z toho plynúcich následkov pre väčšinu odvetví.

Čo nasledovalo potom?

– Zlom nastal v priebehu druhého štvrťroka a degresia sa naplno prejavila v letných mesiacoch. Vďaka opatreniam zacieleným na preskupenie odberateľského portfólia spoločnosti a udržaniu pozitívneho trendu obchodu s farebnými kovmi sme mohli uzatvoriť rok s pozitívnymi výsledkami. Potrebné je však povedať, že k tomu nám výrazne napomohlo strategické rozhodnutie akcionárov našej spoločnosti na začiatku roka. Jeho pozitívne dopady sme naplno pocítili v období, keď sme potrebovali finančnú rekonvalescenciu a preusporiadanie obchodných tokov. V relatívne krátkom čase bolo potrebné rýchlo reagovať na znížený dopyt po našich produktoch a s tým súvisiaci výpadok tržieb, nájsť dostatočné a spoľahlivé nové odbytiská, pozdvihnúť na vyššiu úroveň činnosti, ktoré predtým neboli nosnými a diverzifikovať tak riziko možných strát.

V lete ste spomínali badateľný pokles výkupu starých vozidiel. Zmenila sa situácia do konca roka? Alebo ste s týmto javom bojovali počas celých dvanástich mesiacov?

– Medziročne sme vykúpili o 500 kusov starých vozidiel menej, čo pri našich vysokých objemoch činí len šesťpercentný pokles. Horšie to však vyznieva v porovnaní s predcovidovými rokmi. Logicky platí, že znižovanie kúpnej sily fyzických aj právnických osôb priamo úmerne súvisí s nákupom nových vozidiel a vyraďovaním tých starých. Bohužiaľ, táto tendencia naďalej pretrváva. Pomôcť tomu môže len zlepšenie celkovej situácie v hospodárstve.

Bolo na trhu dostatok oceľového šrotu na spracovanie?

– Ešte donedávna platilo, že dostatok šrotu je vtedy, keď je na trhu dobre ohodnotený. Inak povedané, keď je jeho cena vysoká. Aj tu však dochádza k významnému prehodnocovaniu starého pravidla. Priemyselné kovové polotovary sa čím ďalej tým viac optimalizujú na menšie a tenšie rozmery, prípadne sa nahrádzajú nekovovými materiálmi a z toho vyplýva menej kovového odpadu z výroby. Významne klesá množstvo šrotu z búracích a likvidačných prác. Starých budov a technológií je neporovnateľne menej ako pred pár desiatkami rokov. Nahradili ich modernejšie a tie ešte plnia svoju funkciu. A pokiaľ sa predsa len musia likvidovať, je to pri nižších výťažkoch kovových odpadov z dôvodov, ktoré som uviedol vyššie. Tretí dôležitý zdroj, takzvaný ľudový výkup, už svoje zlaté časy prekonal. Naše prostredie v mestách, obciach a ich extravilánoch sa od voľne pohodených odpadov, vrátane kovového, značne vyčistilo. Spôsob života na vidieku, kde sa predtým vo väčšine dvorov nachádzala početná poľnohospodárska a dopravná technika, sa výrazne zmenil. Mestské a dedinské svojpomocné dielničky plné kovového materiálu a náradia, slúžiace na opravu čohokoľvek, takmer vymizli.

Keď sa k tomu pridá ochladnutie hospodárstva s prislúchajúcimi sprievodnými javmi, je prirodzené, že zdroje kovového šrotu vysychajú rýchlejšie a o každú tonu sa zvádza medzi konkurentmi čoraz intenzívnejší boj.

V predošlých rozhovoroch ste prízvukovali, že aj keď situácia na trhu nie je vždy ideálna, vaša spoločnosť si nemôže dovoliť dlhšiu prestávku v obnove technického a technologického zariadenia. Aké najvýznamnejšie investície sa vám v roku 2023 podarilo zrealizovať?

– Najväčšia časť investícií bola smerovaná do nákupu špeciálnej kolesovej techniky, nákladných vozidiel s príslušenstvom a hydraulických nakladačov. Nepodarilo sa nám síce vybudovať nové výkupné miesta, zato sme značnú časť finančných prostriedkov použili na modernizáciu objektov a areálov viacerých prevádzok. Išlo o rekonštrukcie administratívnych a sociálnych priestorov, rozšírenie zabezpečovacích a kamerových systémov či obnovu a posilnenie inžinierskych sietí.

Zvykli sme si, že odhadovať vývoj situácie je náročné. Predsa len, očakávate lepší rok 2024 ako bol ten vlaňajší?

– Podľa dnes dostupných informácií to na zlepšenie nevyzerá. Buďme realisti a snažme sa vyťažiť z aktuálnych stavov na trhu optimálny profit. Či to bude stačiť na spokojný záver roka, nedokážem zodpovedne povedať. Určite ale nebudeme len pasívne čakať na kroky a rozhodnutia nášho okolia. Môžeme sa spoľahnúť na naše skúsenosti, šikovnosť, schopnosti a zručnosti našich zamestnancov, čo je základný a rozhodujúci predpoklad zvládnutia väčšiny problémov. Preto verím, že sa nemusíme do budúcnosti pozerať s prílišnými obavami, skôr s určitou dávkou obozretnosti, opretou o zdravý optimizmus. Bude dôležité zachovať si triezvy úsudok pri rozhodovacích procesoch a nepodliehať záplave balastných či zavádzajúcich informácií. Tiež nehľadajme za každým rohom neprajníkov a nepriateľov. Predovšetkým my sami sme strojcami našich výsledkov, či už sú negatívne alebo pozitívne.

Verím, že oddýchnutí a nabití pozitívnou energiou po medziročnom oddychu sa spoločne pustíme do riešenia každodenných problémov. Všetkým nech slúži zdravie a nech máme stabilnú podporu svojich najbližších – ako doma, tak aj v práci.

Nové prírastky kolesovej manipulačnej techniky v dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. v stredisku Hliník nad Hronom. Foto: ŽP EKO QELET