Martin Čermák: Uplynulý rok ovplyvnili medzinárodné udalosti

Spoločnosť ŽP Trade Bohemia, a.s., zabezpečuje na českom trhu predaj bezšvíkových oceľových rúr a príslušenstva vyrobených v podbrezovských železiarňach. Vzájomná spolupráca trvá takmer tri desaťročia.

Aj táto spoločnosť sa musela vysporiadať s mnohými prekážkami a promptne reagovať na situáciu na trhu. Uplynulých dvanásť mesiacov zhodnotil Martin Čermák, generálny riaditeľ ŽP Trade Bohemia, a.s.

Rok 2023 bol v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová charakteristický zníženým objemom zákaziek a stále vysokými cenami energií. Aký bol v ŽP Trade Bohemia, a.s.?

– Pre našu spoločnosť bol minulý rok zložitejším obdobím, a to najmä jeho druhá polovica. Začiatok vlaňajška bol pre nás, čo sa zákaziek týka, až do konca piateho mesiaca štandardný. Následne však došlo k zníženiu dopytu po našich výrobkoch. Pre zachovanie konkurencieschopnosti dochádzalo na trhu k postupnému znižovaniu cien našich výrobkov, a to napriek nemožnosti ovplyvniť výšku výrobných nákladov, vo vzťahu k časovo fixovaným cenám elektrickej energie a zemného plynu, ktoré sú pre našu výrobu nevyhnutné.

Čo ovplyvnil tento klesajúci dopyt?

– Klesajúci dopyt po hutníckych produktoch ovplyvnili, v prvom rade, požadované nákupné objemy zo strany veľkoobchodných spoločností, ktoré sa snažili optimalizovať svoje stavy skladových zásob v konfrontácii s aktuálnou spotrebou trhu. Vzhľadom k väčšinovému podielu našich celkových predajov veľkoobchodným odberateľom sme najmä v letných mesiacoch zložito zaisťovali potrebné objemy v súlade s naším obchodným plánom. V závere roka sme uspeli vo výberových konaniach na dodávky pre rekonštrukcie energetických celkov – elektráreň Počerady, Teplárna Brno, elektráreň Mělník. Tieto dodávky veľmi pozitívne podporili naše predajné objemy v komodite valcovaných rúr a ovplyvní to i objem na začiatku roka 2024.

Spolupráca so spoločnosťou MORAVIA STEEL a.s. v dodávke oceľových blokov sa, vzhľadom k situácii na trhu s hutníckym materiálom, nerealizovala. Predaj výrobkov  druhovýroby a príslušenstva pre rúry prebiehali pre nás v obvyklých objemoch. V tomto predajnom segmente došlo v priebehu roka k akvizičným krokom, ktoré smerovali k zisku nových, ale aj k návratu minulých odberateľov.

Aká bola v globále situácia v českom priemysle v minulom roku? Pociťoval podobné problémy ako ten slovenský?

– Rok 2023, ktorý je dnes už minulosťou, sa niesol v znamení medzinárodných udalostí, ktoré výrazne ovplyvnili ekonomicko-hospodársku situáciu vo svete. Vojenský konflikt na Ukrajine pokračuje a na Blízkom východe dochádza k eskalácii napätia a následnému vojenskému stretu medzi Izraelom a hnutím Hamas. Trhové prostredie reaguje na tieto negatívne situácie opatrnosťou a všeobecnou neistotou z budúcnosti. Česká republika nie je v rámci Európskej únie výnimkou a stále sa riešia problematiky cien a zaistenia energie, vysoké úrokové sadzby bankových produktov, rast spotrebiteľských cien, ceny emisných povoleniek a vysoká miera inflácie, ktorá za minulý rok mala dosiahnuť 10,8 percenta. Taktiež dochádza k medziročnému poklesu HDP o 0,4 percenta.

Poďme ku konkrétnym číslam. Aký objem predaja sa podaril vašej spoločnosti v roku 2023?

– Valcovaných rúr sme predali 12 668 ton, presných rúr 5 141 ton,  druhovýroba predstavovala 151 ton a rúrové oblúky a príslušenstvo tvorili 77 ton.

Dá sa vôbec odhadnúť, ako sa bude vyvíjať situácia v tomto roku?

– V tejto chvíli nie sú k dispozícii informácie, ktoré by signalizovali oživenie trhu v dôležitých segmentoch, ako je oblasť strojárenstva, stavebníctva, automobilovej výroby a výroby poľnohospodárskych strojov. Nemecký priemysel a ekonomika nevykazujú dobré čísla a vzhľadom k veľmi úzkym hospodárskym väzbám, ktoré má Česká republika naviazané, nejde o dobré správy. Nedá mi nespomenúť i neustály environmentálny tlak zo strany Európskej únie na výrobcov, v podobe plnenia nových noriem a požiadaviek. Vďaka ich zavádzaniu sú naše výrobné náklady neustále navyšované. Európske výrobky tak postupne strácajú konkurencieschopnosť na svetových trhoch. Na druhej strane, zúčastníme sa ďalších výberových konaní na opravy tepelných uhoľných elektrární. V prípade zisku týchto dodávok pre energetické subjekty by sme pozitívne ovplyvnili objem nášho predaja na českom trhu.

Vaše osobné prianie do roku 2024?

– V závere by som chcel popriať všetkým zamestnancom ŽP GROUP do nového roku veľa zdravia, spokojnosti a osobných úspechov.