Výtlky na cestách sú opravené

Oprava komunikácií v areáli starého závodu. Foto: M. Gončár
V uplynulých dňoch bolo na cestných komunikáciách, patriacich akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, realizované frézovanie a následne asfaltovanie vybraných poškodených úsekov. Práce prebiehali v starom i novom závode, ale i pri ďalších objektoch, napríklad pri Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová.

Okrem toho bol položený nový asfaltový koberec pred vstupnú bránu na novom závode smerom z Piesku. Oprava výtlkov je nevyhnutná a realizuje sa každý rok po zimnom období. Nové asfaltové povrchy i opravené úseky ciest zvýšia komfort, ale i bezpečnosť prepravovaných osôb a materiálu.

Práce realizovala externá firma RENOVIA s.r.o. Lieskovec.