Generálna skúška súboru Partizán prevýšila očakávania

Členovia FS Partizán si pochvaľovali prostredie Domu kultúry i atmosféru počas generálnej skúšky. Foto: FS PartizánFolklórny súbor Partizán si pripomenul 65 rokov od svojho založenia. Pri príležitosti oslavy tohto významného jubilea pripravili jeho členovia tri vystúpenia. Uskutočnili sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ešte pred nimi však absolvoval súbor verejnú generálnu skúšku v priestoroch Domu kultúry Železiarne Podbrezová. Nenechali si ju ujsť desiatky návštevníkov z radov našich zamestnancov.

V súbore sa počas jeho existencie vystriedali stovky účinkujúcich, vrátane bývalých pracovníkov podbrezovských železiarní. Aj preto bol o verejnú skúšku veľký záujem a zaplnená sála odmenila na konci účinkujúcich dlhým potleskom.

„Celkovo sme rozdelili bezmála tristo lístkov pre zamestnancov našej spoločnosti. Hoci išlo o generálnu skúšku, predstavenie vyzeralo ako reálne, nebolo nijak prerušované a speváci s tanečníkmi predviedli dokonalé kultúrne vystúpenie,“ povedala Magdaléna Bardelčíková z odboru personalistiky a miezd, koordinátorka akcie a dodala: „Diváci si mohli vychutnať hudbu, spev, tanec, krásne kroje, svetelné efekty, ale i hovorené slovo.“

Príhovor umeleckého vedúceho

Návštevníci mali veľký zážitok, ktorý umocnila videoprezentácia s odkazmi od známych osobností, ktoré v minulosti adresovali nielen samotnému súboru, ale aj bohatej tradičnej slovenskej kultúre. V závere sa prítomným prihovoril aj Igor Kovačovič, umelecký vedúci súboru, ktorý na jeho čele stojí už viac ako polstoročie. Zaspomínal si na začiatky, jednotlivé etapy jeho existencie a dodal, že v Partizáne sa za viac ako šesť desaťročí vystriedalo cez tisíc členov.

Poďakovanie od súboru

Nedeľný májový večer bol príjemným kultúrnym zážitkom, ktorý si všetci v sále nášho kultúrneho domu užili. Svedčí o tom aj reakcia a poďakovanie kolektívu Folklórneho súboru Partizán, ktoré prostredníctvom našej redakcie adresovali vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová i všetkým divákom.

„Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová, že nám umožnili uskutočniť generálnu skúšku práve v Dome kultúry v Podbrezovej. Ide o nádherný priestor a dúfame, že sa nám v ňom ešte niekedy podarí vystúpiť. Ani sme nedúfali, že o naše predstavenie bude taký veľký záujem. Zároveň sme veľmi vďační za vzácnych ľudí, ktorí na naše predstavenie prišli a za to, že vytvorili úžasnú atmosféru plnú búrlivých potleskov a tým ocenili našu 65-ročnú prácu.“