Medzinárodný strojársky veľtrh 2017 signalizuje:

Firmám sa darí

 

Pohľad na stánok ŽP GROUP
Pohľad na stánok ŽP GROUP

„Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne sa skončil v piatok, 13. októbra 2017. Podľa ohlasov naplnil očakávania vystavovateľov aj návštevníkov. V dobe internetu ostáva priamy osobný kontakt neoddeliteľným prvkom a veľtrh je miestom stretávania sa so zákazníkmi, prezentácie noviniek a inovácií. Je to aj prestížna spoločenská udalosť, ktorá prispieva k upevneniu imidžu a povedomia o firme v odbornej verejnosti,“ povedal pri hodnotení, generálny riaditeľ Veletrhy Brno, a.s., Jiří Kuliš.

Pohľad na stánok ŽP GROUP

„Slovensko je známe ako krajina so silným postavením a tradíciou v oblasti strojárstva a má veľký potenciál aj v oblasti inteligentného priemyslu. V prospech Slovenska jednoznačne hovorí aj fakt, že aktuálne vykazujeme najvyšší rast pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe v rámci celého OECD,“  konštatoval počas otvorenia Slovenského národného dňa generálny riaditeľ SARIO, Robert Šimončič, ešte predtým v spoločnosti tajomníka Ministerstva hospodárstva SR  Vojtecha Ferencza, navštívili spoločný stánok Železiarní Podbrezová a.s. a ŽP Trade Bohemia a.s.

Generálny riaditeľ SARIO, Robert Šimončič a tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz pri rokovaní s členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s., Milanom Srnkom
Generálny riaditeľ SARIO, Robert Šimončič a tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz pri rokovaní s členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s., Milanom Srnkom