Gaudeamus

 

Dňa 27. – 28. septembra 2017 sa v Nitre konal Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania – Gaudeamus, ktorého sa zúčastnili aj triedy štvrtých ročníkov SG ŽP a SSOŠH ŽP. Pre študentov bolo pripravených viac ako 200 domácich a 50 zahraničných vystavovateľov. V bráne do sveta vzdelávania sme mali možnosť zoznámiť sa s rozsiahlou ponukou vyššieho vzdelávania a stretnúť sa tak so zástupcami jednotlivých slovenských, aj zahraničných univerzít a vysokých škôl. Správny výber budúceho vzdelávania je kľúčovým okamihom v živote, preto organizátori pripravili čo najširšiu ponuku vzdelávania a spektrum študijných možností, prezentovaných niekoľkými profesionálnymi a pre študentov zrozumiteľnými formami. Sprostredkované informácie a zodpovedané otázky sú pre nás veľkým prínosom pri výbere tej správnej vysokej školy.

 

Študenti súkromných škôl Železiarní Podbrezová
Študenti súkromných škôl Železiarní Podbrezová