Koncert Integrácia seniorov 2017

 

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú

svojim zamestnancom  a zamestnancom dcérskych spoločností možnosť zúčastniť sa kultúrneho podujatia :

 

Koncert Integrácia seniorov 2017
Koncert Integrácia seniorov 2017

 

Vstupenky na podujatie budú zamestnancov poskytnuté bezplatne.  Doprava zabezpečená podnikovými autobusmi bezplatne. Záujemcovia o predstavenie sa môžu prihlásiť na sekretariátoch prevádzkarní a odborných útvarov do 25. októbra 2017. Požadujeme uviesť meno zamestnanca, prevádzkareň,  resp.  odborný útvar a osobné číslo.