DOD mal pokračovanie v ZŠ v Podbrezovej

Dňa 12. októbra sa trojica hráčov A mužstva – Aldo Baez, Dávid Leško a Matúš Mikuš, spolu s mediálnym manažérom Patrikom Müllerom a koordinátorom projektu Futbalmania Ľubošom Budovcom zúčastnili besedy so žiakmi ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej.

Prvá časť patrila predstaveniu projektu Futbalmania, ktorý priviedol spomínaných hráčov až k deťom do Základnej školy Kláry Jarunkovej. Jednou z úloh besedy bolo prilákanie mladých fanúšikov na tribúny Zelpo arény. Prvotný záujem detí o futbal povzbudila možnosť spýtať sa hráčov na ich športové ciele v ďalšej futbalovej kariére, hráčsku minulosť, náročnosť dňa profesionálneho futbalistu či osobné otázky priamo na telo. Všetko vyvrcholilo autogramiádou, ktorá priniesla opäť veľké množstvo detskej radosti, úsmevov a zadosťučinenie.

V závere štyria zástupcovia najaktívnejších tried, v rámci besedy, dostali vecné dary s logom FK Železiarne Podbrezová a boli vyzvaní priamo hráčmi k účasti na najbližšie ligové stretnutie. Každý zúčastnený žiak dostal pozvánku do rodinného sektoru Zelpo arény a my pevne veríme, že minimálne v rovnakom počte sa s deťmi stretneme aj v ďalších domácich stretnutiach. Železiar do toho!

A.mužstvo ŽP Podbrezová
Najaktívnejší žiaci besedy spolu s hráčmi A mužstva objektívom I. Kardhordovej