Verejné zbierky

 

Súkromné gymnázium ŽP a Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP sa, okrem iných činností,  aktívne zapájajú aj do verejných charitatívnych zbierok. Dňa 22. septembra 2017 sa na pôde našich škôl uskutočnila verejná zbierka „Biela pastelka“. Svojim príspevkom sme podporili nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život a pripnutím spinky im prejaviť svoju spolupatričnosť. Ďalšiu verejnú zbierku „Dni nezábudiek 2017“, podporili naše školy 3. októbra. Ide o celonárodnú zbierku Ligy za duševné zdravie a podporu projektov pre lepšie duševné zdravie ľudí na Slovensku.