S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

„Vyštartovali sme správnym smerom a v slušnom tempe“

 

Ako hodnotíte prvý štvrťrok vo vašej spoločnosti?

Logo ŽP EKO QELET a.s.

 

–  Môžem povedať, že som spokojný. Mohol by som vymenovať viacero faktorov, ktoré nám skomplikovali situáciu v rôznych oblastiach našej činnosti, ale v globále hodnotím toto obdobie pozitívne. Pokiaľ by som mal použiť odľahčenejšiu terminológiu, v novom roku sme vyštartovali správnym smerom a v slušnom tempe. Aj v prvých mesiacoch roka pokračovala priaznivá situácia na trhu s našou hlavnou obchodnou komoditou, a tak sme mohli nadviazať na veľmi dobré výsledky minulého roka. Dá sa povedať, že „sa nesieme na dobrej vlne“ rastu priemyselných odvetví, nielen v tuzemskom, ale aj širšom prostredí. Zostáva dúfať, že táto situácia vydrží čo najdlhšie.

S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Približne pred rokom ste v rozhovore v Podbrezovane spomenuli otváranie nových prevádzok. Splnili vaše očakávania?

–  V priebehu uplynulého roka sme otvorili tri nové prevádzky – vo Vrbovom, v Sučanoch a v Banskej Bystrici. Treba povedať, že sú to z rôznych hľadísk neporovnateľné prevádzky, ale z celkového pohľadu hodnotím ich otvorenie a fungovanie veľmi kladne. Každá z nich plní aj špecifické úlohy, ktoré vyplývajú buď z regionálneho alebo firemného záujmu. Nemá význam porovnávať ich z hľadiska výkonnosti, každá má svoje poslanie, ktoré vo väčšej či menšej miere napĺňa. Dôležité je, že ich spustením nemienime prerušiť ďalší rozvoj spoločnosti v oblasti rozširovania zberných miest. Tento rok to možno nebude také početné, ale niekoľko zámerov máme slušne rozpracovaných.

Čím žijete v týchto dňoch?

–  Niečo som už naznačil, pokračujeme v príprave ďalšieho teritoriálneho rozširovania spoločnosti. Ide o jeden z našich strategických zámerov a som rád, že sa nám dlhodobo darí ho napĺňať. Avšak nielen rozvojové aktivity sú pre nás momentálne v centre pozornosti. V priebehu týchto mesiacov preberieme významné série nákladných vozidiel a nakladačov, ktorými nahradíme staršiu techniku na viacerých strediskách spoločnosti. Prvý štvrťrok sa niesol aj v duchu príprav a spustenia výkupu zberového papiera na vybraných prevádzkach spoločnosti. Ide o našu novú aktivitu, v tejto oblasti začíname písať firemnú históriu. Hlavným motívom je využitie širokej siete zberných miest na výkup kovového odpadu aj na túto novú komoditu.

Pokračovali sme aj na spracovaní odpadovej frakcie zo šrédrovacej linky za účelom zvýšenia výťažnosti kovov. Prijali sme rozhodnutie o dodatočnom spracovaní frakcie na ďalšom triediacom zariadení. V týchto dňoch finišujeme s prípravou zmlúv na začatie prevádzky na tejto linke. Nemôžem obísť ani prípravu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zavŕšilo vyhodnotenie minulého roka a zároveň stanovilo hlavné úlohy na ďalší rozvoj našej firmy. Aby sme naplnili očakávania našich akcionárov podobne ako minulý rok, budeme potrebovať stabilný pracovný kolektív a nadštandardné vzťahy so všetkými našimi obchodnými partnermi.

Chcem preto na záver zaželať všetkým veľa pracovných úspechov a spoľahlivú podporu svojho okolia ako v práci, tak v súkromí.

 

„ …pokračujeme v príprave ďalšieho teritoriálneho rozširovania spoločnosti.