Kniha bude vystavená aj v Prahe a Frankfurte

Prvé ocenenie pre publikáciu o hrade Ľupča

 

Dňa 10. apríla sa konal 11. ročník prestížnej súťaže obrazových a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o slovenských regiónoch, mestách a obciach. Do súťaže bola prihlásená aj publikácia o hrade Ľupča.

Súťaž organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a jej cieľom je prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo-textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach, o krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej únie.

Železiarne Podbrezová a.s., prostredníctvom vydania publikácie Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov získali striebornú medailu v kategórii Knihy o obci – monografické publikácie. Na prvom mieste sa umiestnila publikácia „Rona, Rovnianske srdce vpísané do skla“ od autora Eduarda Timka.

Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, čím sa zároveň otvorila výstava najkrajších kníh a kalendárov o Slovensku. Výstava bude putovať po viacerých slovenských mestách. Vybrané knihy, medzi ktorými nechýba dielo o hrade Ľupča, budú odprezentované aj na dvoch medzinárodných knižných výstavách „Svet knihy v Prahe“, ktorá sa uskutoční v máji a na výstave vo Frankfurte nad Mohanom v októbri. Po skončení výstav knihy ostanú v knižniciach zastupiteľských úradoch v danej krajine, čo je tiež zaujímavou propagáciou nášho diela.

Na základe pozitívnych ohlasov z odborných kruhov, ale aj tých pri predaji knihy, sme sa rozhodli zapojiť publikáciu do ďalších súťaží, ako napríklad „Cena Slovenskej historickej spoločnosti“ alebo „Cena časopisu Múzeá a pamiatky“. Veríme, že aj z týchto odborne zameraných súťaží si odnesieme zaujímavé umiestnenie, o ktorom vás budeme môcť informovať.

Hrad Ľupča, klenot Pohronia vo svetle vekov získalo druhé miesto v súťaži o najkrajšiu knihu za rok 2017
V kategórií „Najkrajšia kniha a propagačný materiál“ získala publikácia o hrade Ľupča druhé miesto.

Kniha o Ľupčianskom hrade sa delí na štyri ťažiskové kapitoly. Prvá z nich sa venuje histórii hradu, predstavuje jeho držiteľov a správcov, rekonštruuje majetkové pomery panstva, ako aj využívanie hradných objektov v priebehu celého dejinného vývoja, od jeho vzniku až do súčasnosti. Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu, oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ identifikovanými ťažiskovými stavebnými etapami, ktoré menili jeho vzhľad a určovali jeho stavebný charakter. Na túto kapitolu nadväzuje stať venovaná pamiatkovej ochrane a obnove hradu, ktorej významnou časťou je zhodnotenie posledných rekonštrukčných prác, realizovaných po prechode hradu do vlastníctva podniku Železiarne Podbrezová a.s. Knihu uzatvára kapitola „Hradný sprievodca“, ktorá oboznamuje so súčasným využitím jednotlivých hradných objektov. Ak máte záujem o jej kúpu, stále máte možnosť. Kúpte si ju v pokladniciach starého a nového závodu a na propagačnom oddelení Železiarní Podbrezová. Cena publikácie je 23,90 eura. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 645 2818.