Žiaci a zamestnanci školy skrášlili okolie v súlade s prírodou

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová získala z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške takmer 7 600 eur. Ide o prostriedky v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu, ktoré boli použité na realizáciu projektu Rozkvitnime pre včely. Vďaka dotácii sa podarilo skrášliť areál školy v súlade prírodou. Žiaci zároveň nadobudli nové vedomosti, ale i pracovné zručnosti. Hlavnou myšlienkou projektu … Čítať ďalej

Naši žiaci pomáhajú nielen na Vianoce

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová formujú pedagógovia svojich žiakov nielen po vedomostnej, ale i po ľudskej stránke. Pomáhať ľuďom v núdzi prostredníctvom zapájania sa do rôznych charitatívnych akcií sa stalo neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu. Aj takýmto spôsobom sú mladí ľudia vedení k tomu, aby boli nielen vzdelaní, ale i všímaví a empatickí voči svojmu … Čítať ďalej

Naši študenti reprezentovali školu na súťažiach

Žiaci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová majú za sebou zaujímavú skúsenosť. Zúčastnili sa dvoch súťaží, na ktorých si počínali veľmi dobre. Dňa 23. novembra sa v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne uskutočnil 23. ročník súťaže ZENIT (krajské kolo). Tento rok sa jej zúčastnilo dvanásť stredných škôl v štyroch kategóriách, ktoré sú … Čítať ďalej

V škole bilancovali mobilitu a odovzdávali certifikáty

Štúdium v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová nie je založené iba na získavaní teoretických poznatkov. Žiaci sa postupne zoznamujú aj s praxou. Aby dosiahli čo najvyššiu úroveň vzdelania a potrebných zručností, vedenie im pripravuje rôzne aktivity, a to aj mimo školy. Tie ich nielen posúvajú dopredu, ale zároveň spestria učebný proces. V aktuálnom školskom roku … Čítať ďalej

Praktické maturity zvládli všetci naši žiaci

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová sa v závere apríla uskutočnila praktická časť maturity študentov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola ŽP z odborných predmetov. Skúšky sa celkovo zúčastnilo 49 žiakov v štyroch odboroch – hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. Cieľom praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bolo overenie, … Čítať ďalej

Ako sa naši štvrtáci pripravujú na maturitné skúšky?

  Dlhšie obdobie si bol/-a doma, keďže školy boli zatvorené. Čo bolo výhodou a čo naopak nevýhodou samoštúdia? Ako vyzerá aktuálne tvoja príprava na maturitné skúšky? Z ktorých predmetov máš najväčší rešpekt a na čo sa najviac tešíš?   Lea DAXNEROVÁ, IV.H Osobne považujem samoštúdium za skvelú predprípravu pred nástupom na vysokú školu. Za najväčšie … Čítať ďalej

Verím, že si čoskoro budeme môcť povedať: „Idem do práce,“ alebo „Idem do školy“

  Od 13. marca, kedy bolo udelené mimoriadne riaditeľské voľno, sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová neučí. Na základe usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prerušilo vyučovanie v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. Neskôr bolo vyučovanie prerušené až do … Čítať ďalej

Profilácia STEAM ako experimentálne vzdelávanie

  Latinské príslovie hovorí: „Dobrý začiatok vedie k dobrému koncu.“ My sme začali v septembri 2018, kedy sa na našej škole prvýkrát otvorila možnosť študovať v profilácii STEAM (S – science, T – technology, E – engineering, A – arts, M – matematics), teda možnosť vzdelávania v oblasti prírodných vied, techniky, technológií a matematiky. V … Čítať ďalej

Keď sa spojí vášeň lietania so štúdiom

  Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na sedemnásť odborných oblastí, medzi ktoré patria prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjanie ich tvorivej kompetencie, kritického myslenia, odborno-teoretických vedomostí a praktických schopností a zručností. Podmienkou prihlásenia sa do súťaže je vypracovanie odbornej práce. Žiaci  zapojením sa do súťaže … Čítať ďalej