Ako sa naši štvrtáci pripravujú na maturitné skúšky?

 

 1. Dlhšie obdobie si bol/-a doma, keďže školy boli zatvorené. Čo bolo výhodou a čo naopak nevýhodou samoštúdia?
 2. Ako vyzerá aktuálne tvoja príprava na maturitné skúšky?
 3. Z ktorých predmetov máš najväčší rešpekt a na čo sa najviac tešíš?

 

Lea DAXNEROVÁ, IV.H

 1. Osobne považujem samoštúdium za skvelú predprípravu pred nástupom na vysokú školu. Za najväčšie plus určite považujem množstvo ušetreného času – cestovaním ho totižto počas školských dní stratím veľa. Výhodou je taktiež lepší time-management, využitie voľných hodín v prospech štúdia maturitných predmetov, možnosť (samozrejme po dohode s učiteľom) nastaviť si online hodiny v týždni tak, ako to vyhovovalo nám. A v neposlednom rade možnosť absolvovať hodiny v pyžame s raňajkami v ruke (úsmev). Za najväčšiu nevýhodu považujem určite absenciu socializácie. Taktiež mi chýbal prezenčný výklad, pri ktorom sa rozhodne dokážem sústrediť viac, rýchlejšie učivo pochopím a nič ma nerozptyľuje. Vzdelávanie doma si vo všeobecnosti vyžaduje veľa sebazaprenia a pevnej vôle, čo môže byť pre niekoho likvidačné, no pre mňa to bola pozitívna skúsenosť.
 2. Snažím sa pripravovať svedomite, či to však už bude dostatočné, posúdi až komisia pri zelenom stole. Mám k dispozícii vypracované materiály, učebnice, dorábam si čitateľský denník. Všetky témy a učivá preberáme aj v rámci vyučovacích hodín, priebežne sme preskúšavaní či testovaní. Musím uznať, že aj napriek náročnej situácii si všetci pedagógovia plnia svoju prácu na viac ako len sto percent a skláňam pred nimi pomyselný klobúk. Taktiež si veľmi vážim ich ochotu kedykoľvek pomôcť a prípadne dovysvetliť potrebnú látku. Pevne verím, že spoločnými silami to dotiahneme do úspešného konca.
 3. Na úvod by som chcela prezradiť, že sa chystám maturovať z predmetov slovenský a anglický jazyk, biológia a chémia. Najviac sa rozhodne teším na jazyky, poskytujú väčší priestor na diskusiu a vyjadrenie vlastného názoru. Biológiu a chémiu zbožňujem, preto som s ich výberom neváhala ani sekundu. Paradoxne, práve pred nimi mám najväčší rešpekt. Plánujem sa im teda v najbližších týždňoch venovať najviac.

 

Viktória KRAKOVSKÁ, IV.H 

 1. Z môjho pohľadu bola najväčšou výhodou možnosť upraviť si čas, počas ktorého som sa venovala učeniu. Nie každému totiž vyhovuje klasická výučba doobeda, niektorí ľudia sú oveľa produktívnejší vo večerných hodinách. Ďalšou výhodou bola možnosť rozdeliť si predmety do blokov a sústrediť sa pár dní v týždni na celý deň len na maturitné predmety. Dalo nám to možnosť slobodnejšej organizácie času. Čo sa týka nevýhod, spomenula by som hlavne nedostatočnú socializáciu. Zo dňa na deň sme prišli o kontakt so spolužiakmi a učiteľmi. Zrazu sme nemali tváre, stali sa z nás len akési rozprávajúce ikony v počítačoch.
 2. Do maturít nám ostáva niečo málo vyše dvoch mesiacov, čo znamená, že je najvyšší čas na poctivejšiu prípravu. Doteraz som sa snažila mať v otázkach prehľad a ovládať nejaký základ. V marci by som sa rada zamerala na hlbšie preštudovanie niektorých problémových oblastí.
 3. Najviac sa teším na anglický jazyk. Jazyky boli vždy mojou srdcovkou a rada by som ďalej študovala prekladateľstvo a tlmočníctvo. Angličtine sa venujem aj mimo školy, čiže si nemyslím, že by pre mňa maturita z tohto predmetu mala predstavovať problém. Na druhej strane mám rešpekt z dejepisu. Napriek tomu, že mám dejepis rada už niekoľko rokov a patrí medzi moje obľúbené predmety, objem učiva, ktorý musím ovládať, je najväčší spomedzi všetkých predmetov, z ktorých budem maturovať.

 

Peter KARAFFA, IV.H

 1. Výhoda samoštúdia bola hlavne vo vstávaní na hodiny. Vždy, keď som mal ísť do školy, vstával som okolo šiestej, niekedy aj o piatej. Teraz som mohol vstať aj neskôr. Keď sme doma, môžeme sa zamerať na jeden predmet aj dlhšie, v škole iba hodinu. Nevýhodou samoštúdia je, že doma je veľmi veľa vecí, ktoré odpútavajú pozornosť, napríklad mobil, počítač, televízia alebo aj vonkajšia krajina. Ďalšou nevýhodou je aj to, že nevidíme svojich kamošov a je nám to ľúto, lebo po strednej škole sa rozpŕchneme a možno sa už neuvidíme.
 2. Snažím sa pripravovať na každý predmet čo najviac, ale niekedy dostanem vlnu lenivosti, ktorú musím zdolať, aby som mohol pokračovať v štúdiu. Povedal by som, že angličtina je už zvládnutá a nemusím sa jej až tak venovať, ale slovenčine a chémii musím venovať najviac času, lebo to sú predmety, kde stagnujem. Myslím si, že som na tom celkom dobre, ale určite musím ešte pridať, aby som to do maturitných skúšok stihol.
 3. Najväčší rešpekt určite patrí chémii a slovenčine. Slovenčina mi robí problém kvôli tomu, že ako mladší som sa vždy zameriaval na cudzie jazyky viac ako na môj rodný a teraz to aj celkom vidno na známkach. Zo slovenčiny mám sotva dvojku, ale angličtinou prechádzam ľavou zadnou. Určite sa teším na chémiu na vysokej škole.

 

Juraj VOLOŠÍN, IV.B 

 1. Výhodou bolo, že som si mohol rozvrhnúť čas podľa seba. Nevýhodou bolo chýbanie praktických ukážok alebo programovania na počítačoch.
 2. Snažím sa učiť na maturitné skúšky priebežne. Nenechávam si to na poslednú chvíľu.
 3. Najväčší rešpekt mám z odborných predmetov, hlavne z tých „elektrických“. Najviac sa teším na angličtinu, tá mi ide celkom dobre.

 

Robert SCHMIDT, IV.B

 1. Pre mňa osobne bolo najťažšie sa doma učiť sám, lebo to nie je také isté ako v škole. Na druhej strane som mal viac času na prácu doma, mohol som viac pomáhať.
 2. Moja príprava na maturitné skúšky vyzerá tak, že som sa snažil čo najviac naučiť v škole. Teraz, keď v škole nie sme, učím sa doma.
 3. Najväčší strach mám z niektorých elektrotechnických predmetov, že sa v niečom pomýlim. Najmenej sa bojím angličtiny, lebo tú ovládam celkom dobre.

 

Kevin KVAK, IV.B 

 1. Mojou výhodou dištančného štúdia bolo, že som sa nemusel nikde ponáhľať. Pomaličky som ráno vstal a pripojil sa na vyučovaciu hodinu. Nevýhodou bolo horšie vysvetľovanie učiva a horšie skúšanie.
 2. Každý deň sa poctivo učím na maturitné skúšky. Ak niečomu nerozumiem, odkomunikujem to s vyučujúcimi cez Edupage alebo mobil.
 3. Najväčší rešpekt mám z anglického jazyka. Na maturitné skúšky sa však celkove teším.