Rozširujeme ponuku predaja prostredníctvom automatov

 

Dcérska spoločnosť ŽP Gastroservis s.r.o. sa za dvadsaťpäť rokov svojej existencie vypracovala na úroveň výrobcov spĺňajúcich európske požiadavky na prípravu jedál. Certifikát systému riadenia kvality pre hygienické znaky požívatín a jedál HACCP získala už v roku 2002. V roku 2009 to bol certifikát podľa normy ISO 22 000:2005, ktorého piaty recertifikačný audit sa uskutočnil 24. februára 2021. Nielen o závere recertifikačného auditu, ale aj o novinkách pre stravníkov, sme sa zhovárali s riaditeľom  spoločnosti Jozefom Krellom:

– Opäť sme recertifikačný audit absolvovali so zdarným výsledkom. Za úspešné obhájenie certifikátu a predĺženie jeho platnosti na ďalšie tri roky, patrí všetkým zamestnancom ŽP Gastroservis, s.r.o., ktorí prispievajú svojou každodennou prácou k funkčnosti a zvyšovaniu jeho efektivity, poďakovanie. Tieto normy nás nesporne podnecujú k neustálemu zvyšovaniu kvality, no nepodceňujeme ani nášho „interného audítora“ stravníka, ktorého hodnotiace kritériá sú najprísnejšie a pre nás kľúčové.

Pán riaditeľ, povráva sa, že pripravujete pre stravníkov opäť nejaké prekvapenie. Môžete nám ho priblížiť?

– Ide o dve pripravované aktivity. V jedálni nového závodu bude inštalovaný automat, v ktorom si budú môcť zamestnanci kúpiť horehronské farmárske výrobky z Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier v Brezne. V ponuke bude mlieko, jogurty, maslo, tvaroh, zakysané mlieko či jogurtové mlieko. Záujemcovia budú môcť tieto mliečne výrobky nakupovať z automatu použitím platobnej karty, mincí, ale aj bankovkami.

Pohľad na prípravu balenej stravy v ŽP Gastroservis, s.r.o. Foto: A. NociarováDruhou novinkou, v rámci dotovaných jedál, je inštalácia troch automatov na výdaj chladených jedál, balíčkov (okrem nápojových) a bagiet. Jeden takýto automat  bude k dispozícii v novom závode a dva v areáli starého závodu, pri kantíne v oceliarni a v budove zásobovania. Prípravám predchádzal mikrobiologický rozbor vzoriek chladených jedál na dobu trvanlivosti. V automate bude ponúkané jedlo maximálne štyri dni od dátumu výroby, aj napriek tomu, že výsledok rozboru potvrdil, že ešte šiesty deň spĺňa kritériá trvanlivosti. Podobnému rozboru sme podrobili aj bagety, ich trvanlivosť je trojdňová, hoci aj v štvrtý deň od dátumu výroby vykazujú kvalitu čerstvosti.

Čo znamená v rámci dotovaných jedál?

– Znamená to, že sortiment balených jedál a balíčkov ponúkaných v automatoch bude môcť zamestnanec nakupovať kartou zamestnanca a bude v cene obeda, to znamená 0,90 eura. Ide však o jedlá limitované počtom odpracovaných dní, podľa pravidiel, ktoré platia pri nákupe jedál v kantíne.