Plánovaná rekonštrukcia cesty I/66 sa blíži

 

V uplynulých dňoch ste si mohli v starom závode všimnúť červenú a zelenú čiaru, ktoré vodičov navedú na smer prejazdu.
V uplynulých dňoch ste si mohli v starom závode všimnúť červenú a zelenú čiaru, ktoré vodičov navedú na smer prejazdu. Foto: I. Kardhordová

 

V minulom čísle Podbrezovana sme vás informovali o zmenách v doprave, ktoré si vyžiada plánovaná rekonštrukcia cesty I/66. V snahe uľahčiť dochádzku do zamestnania motorovými vozidlami v čase rekonštrukcie úseku cesty v Podbrezovej, budú môcť naši zamestnanci využívať na obchádzku rekonštruovaného úseku prejazd starým závodom (SZ). V tejto súvislosti vás informujeme o plánovaných opatreniach.

Na ceste I/66 bude, v smere od Brezna pred strážnym stanovišťom SZ 3 (Remíza), vyznačený dočasný odbočovací pruh, odkiaľ bude vodič ďalej pokračovať areálom SZ na určené parkovacie miesto v SZ, alebo je možné využiť povolený prejazd SZ a pokračovať v ceste ďalej na parkovacie miesto pred SZ, alebo na iné pracovisko.

Odbočovací pruh bude určený výhradne pre vozidlá do 3,5 tony, ktoré budú mať povolený vjazd do areálu SZ v súvislosti s rekonštrukciou cesty. Do odbočovacieho pruhu, a teda ani na strážne stanovište SZ 3, nebude možné dostať sa z cesty I/72 od Piesku. Zamestnanci, ktorí parkujú pred novým závodom (NZ) na parkoviskách v smere od Piesku a pri odchode z práce budú chcieť využiť prejazd SZ, sa budú musieť dostať na cestu I/66 pred odbočovacím pruhom, teda prejsť cez sídlisko Štiavnička.

To isté sa týka aj referentských vozidiel ŽP a.s. a dcérskych spoločností pri odchode z NZ. Pre uľahčenie bude referentským vozidlám ŽP a.s., osobným aj nákladným, dočasne umožnený výjazd z areálu NZ cez strážne stanovište č. 9 (Hlavná brána NZ).

V obci Podbrezová, v smere od Lopeja, bude vyznačený dočasný odbočovací pruh do obce Podbrezová, ktorý umožní odbočiť z cesty I/66 doprava, prejsť časťou autobusového nástupišťa a na jeho konci vojsť do dočasného odbočovacieho pruhu na ceste I/66, odbočiť na most cez rieku Hron a pokračovať ďalej na parkovacie miesto pred SZ, alebo v SZ, alebo využiť povolený prejazd areálom SZ.

Prejazd autobusovým nástupišťom v Podbrezovej, a odbočenie z dočasného odbočovacieho pruhu na most cez rieku Hron, bude umožnený všetkým vozidlám, ktoré potrebujú odbočiť na most a pokračovať ďalej do Podbrezovej – sídlisko Kolkáreň, na parkoviská pred SZ, na parkoviská v SZ, alebo budú mať povolený prejazd SZ.

Účelom prejazdu cez autobusové nástupište je obchádzka predpokladanej kolóny, ktorá sa vytvorí na ceste I/66 pred rekonštruovaným úsekom, ak táto kolóna bude dlhšia ako po most cez rieku Hron v Podbrezovej.

Definitívna podoba odbočovacieho pruhu a najmä rozsah prejazdu autobusovým nástupišťom zatiaľ nie je určená.

Samotné odbočovacie pruhy budú vyznačené na vozovke vodorovným dopravným značením. Na trase prejazdu SZ budú osadené aj nové zvislé dopravné značky. Upozorňujeme vodičov, aby ich pozorne sledovali a počas prejazdu SZ dodržiavali pokyny regulovčíkov a bezpečnostnej služby. Zvlášť upozorňujeme na to, že v SZ bola trasa prejazdu vyznačená aj farebnou čiarou na vozovke, zvlášť pre každý smer prejazdu. V smere z Brezna do Lopeja je to zelená čiara a v opačnom smere je to červená čiara.

Pre tých vodičov, ktorí nevyužijú prejazd SZ je dôležité, aby tiež sledovali dočasné vodorovné a zvislé značenie, poprípade pokyny regulovčíkov a polície na trase rekonštrukcie cesty, pretože situácia dopravného značenia sa môže v jednotlivých fázach opravy zmeniť.

Nie je bezpodmienečne nutné, aby zamestnanci využívali na dochádzku do zamestnania prejazd SZ. Zamestnanci, ktorí budú mať povolenie na prejazd, si budú môcť vybrať, ktorou trasou pôjdu. Je potrebné situáciu pozorne sledovať a minimálne zo začiatku počítať pri dochádzke do zamestnania s určitým zdržaním, ku ktorému, aj napriek snahe všetkých zainteresovaných, môže dôjsť.